ORIGINALI IN REPRODUKCIJE: IZZIVI INFORMACIJSKE DRUŽBE

Avtorji

  • Vilenka Jakac-Bizjak

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13986

Ključne besede:

digitalizacija, knjižnično gradivo, elektronske publikacije, knjižnične zbirke, upravljanje, informacijski viri

Povzetek

Izvleček
 
Z digitaliziranjem tradicionalnih dokumentov nastajajo v knjižnicah nove zbirke elektronskih publikacij/virov. Članek obravnava načrtovanje digitalizacije knjižničnega gradiva na tradicionalnih medijih, potrebne odločitve in postopke shranjevanja in prezervacijo omenjenega gradiva, vpliv ciljne publike na digitalizacijo ter vprašanje avtorskih pravic. Pridobivanje in shranjevanje novih medijev bistveno vpliva na delo knjižnic, predvsem na področju razvoja knjižničnih zbirk. S temi spremembami se uveljavlja tudi nova strokovna terminologija, to je upravljanje informacijskih virov. Avtorica uvodoma aktualizira misel Walterja Benjamina o vplivu reprodukcijskih tehnik na status originalnih dokumentov, o ločevanju reproduciranega od tradicije. Sprašuje se, ali se z uveljavljanjem digitalizacije spreminjajo tudi principi nacionalnih knjižnic, da ohranijo nacionalno kulturno dediščino.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Atkinson, R. (1998). Managing Traditional Materials in an Online Environment: Some Definitions and Distinctions for a Future Collection Management. Library Resources & Technical Services, 42 (1), 7-20. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.42n1.7

Benjamin, W. (1998). Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati. v: Izbrani spisi. Ljubljana: SH.

Levy, D. (1999). The Universe is Expanding: Reflections on the Social (and Cosmic) Significance of Documents in a Digital Age. Bulletin of ASIS (4), 17-20. DOI: https://doi.org/10.1002/bult.120

Ostrow, S. (1998). Digitizing Historical Pictorial Collections for the Internet. CLIR in ECPA. ###

Ramonet, I. (1997): Globalization, National Cultures and Ethics. Intl. Inform.& Libr. Rev., (29), 483-486. DOI: https://doi.org/10.1080/10572317.1997.10762456

Weber, H., & Dörr, M. (1997). Digitization as a Method of Preservation? ECPA in CPA ###

Young, A. (1996). Libraries and Digital Communication: Collision or Convergence? The Journal of Academic Librarianship, 22 (1), 11-13. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(96)90029-4

Ostali uporabljeni viri

Meachen, E.: Positioning the Library for the Future. College & Undergraduate Libraries, 4 (1), 1997, 1-13. DOI: https://doi.org/10.1300/J106v04n01_01

Moore, N.: Is the European Information Society Working? Alexandria, 11 (1), 1999, 39-50. DOI: https://doi.org/10.1177/095574909901100103

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Jakac-Bizjak, V. (2014). ORIGINALI IN REPRODUKCIJE: IZZIVI INFORMACIJSKE DRUŽBE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(4). https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13986