ŠTUDIJA UPORABNIKOV VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE: KNJIŽNICA PEDAGOŠKE FAKULTETE V OSIJEKU

Avtorji

  • Kornelija Petr

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13987

Ključne besede:

Pedagoška fakulteta Osijek, visokošolske knjižnice, merjenje uspešnosti, uporabniki, evalvacija

Povzetek

Izvleček

V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena leta 1998 med uporabniki Knjižnice Pedagoške fakultete v Osijeku, Hrvaška. Cilj raziskave je bil ugotoviti stopnjo zadovoljstva oziroma nezadovoljstva uporabnikov s storitvami knjižnice, njenim fondom in zaposlenimi. Dobljeni rezultati kažejo, da obstajajo pri uporabi knjižnice razlike med dvema največjima skupinama uporabnikov t.j. med študenti in pedagoškim osebjem. Omenjeni skupini se razlikujeta, med drugim, po vzroku obiskovanja knjižnice in stopnji zadovoljstva z obiskom knjižnice, kot tudi po stopnji poznavanja in uporabe informacijske tehnologije. Knjižnično osebje mora omenjene razlike upoštevati pri delu z različnimi skupinami uporabnikov ter posebno pozornost nameniti izobraževanju študentov. Na osnovi analize rezultatov ankete avtorica zaključuje, da:
 1. se osnovni skupini uporabnikov razlikujeta po svojih željah in zahtevah, ki jih naslavljata na knjižnico,
 2. stopnja (ne)zadovoljstva uporabnikov je odvisna od tega, kateri skupini pripadajo in
 3. uporabniki s področja naravoslovja oziroma družbeno-humanističnih ved v enaki meri uporabljajo informacijsko tehnologijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bancroft, A. F., Croft, V. F., Speth, R., & Phillips, D.M. (1998). A forward-looking library use survey: WSU libraries in the 21st century. The Journal of Academic Librarianship, 24 (3), 216-223. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(98)90042-8

Coupe, J. (1993). Undergraduate library skills : two surveys at John Hopkins University. Research Strategies, 11, 188-201.

Erl, V. (1990). Bibliotečno-informacijski odsjek Pedagoškog fakulteta Osijek u funkciji stručnog, znanstvenog i istraživačkog rada. V Zbornik Pedagoškog fakulteta. Humanističke i društvene znanosti 2 (pp. 43-51). Osijek: Pedagoški fakultet.

Horvat, J. (1995). Statistika pomoću SPSS/PC+. Osijek: Ekonomski fakultet.

Jacobs, N. A. (1996). Student’s perceptions of the library service at the University of Sussex: practical quantitative and qualitative research in an academic library. The Journal of Documentation, 52 (2), 139-162. DOI: https://doi.org/10.1108/eb026964

Jiao, Q. G., Onwuegbuzie, A., & Lichtenstein, A. A. (1996). Library anxiety : characteristics of ‘at-risk’ college students. LISR, 18, 151-163. DOI: https://doi.org/10.1016/S0740-8188(96)90017-1

Jiao, Q. G., & Onwuegbuzie, A. (1997). Prevalence and reasons for university library usage. Library Review, 46 (6), 411-420. DOI: https://doi.org/10.1108/00242539710178416

Jokić, M. (1997). Analysis of users' searches of CD-ROM databases in the National and university library in Zagreb. Information Processing and Management, 33 (6), 785-802. DOI: https://doi.org/10.1016/S0306-4573(97)00039-3

Kunkel, L. R., Weaver, S. M., & Cook, K. N. (1996). What do they know? : An assessment of undergraduate library skills. The Journal of Academic Librarianship, 22 (6), 430-434. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(96)90003-8

Martinez-Arellano, F. F. (1996). User attitudes and behaviour before and after the implementation of an on-line catalog. International information and library review, 28 (3), 275-287. DOI: https://doi.org/10.1080/10572317.1996.10762402

Pale, P. (1994). Trebaju li kompjutorski pismeni korisnici knjižnicu? Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 37 (1-2), 10-13.

Paterson, E. R. (1978). An assessment of college student library skills. RQ, 17, 226-229.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Petr, K. (2014). ŠTUDIJA UPORABNIKOV VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE: KNJIŽNICA PEDAGOŠKE FAKULTETE V OSIJEKU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(4). https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13987