KNJIŽNICE IN LICENCIRANJE

Avtorji

  • Maja Žumer

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13988

Ključne besede:

knjižnice, elektronske publikacije, licenčne pogodbe, konzorcij knjižnic

Povzetek

Izvleček

Sredi 90. let je ponudba elektronskih publikacij različnih oblik tudi knjižnice postavila pred probleme sklepanja licenčnih pogodb z dobavitelji. Kot pomoč pri tem zahtevnem postopku so knjižnice dobile pripomočke v obliki različnih načel licenciranja, pa tudi sicer se je poznavanje te problematike v knjižnicah vseh tipov zelo izboljšalo. Knjižnice se za doseganje boljšega pogajalskega izhodišča in ugodnejših pogojev združujejo v konzorcije.
V članku so podrobneje predstavljena nova načela licenciranja in nekaj tujih in domačih izkušenj z oblikovanjem konzorcijev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bostick, S. (2001). Academic Library Consortia in the United States: An introduction. Liber Quarterly, 11 (1), 6-13.

CECUP (1998). Pridobljeno 21.5.2001 s svetovnega spleta: http://www.eblida.org/cecup/

CELIP (2001). Pridobljeno 21.5.2001 s svetovnega spleta: http://www.eblida.org/celip/

ECUP (1996). Pridobljeno 21.5.2001 s svetovnega spleta: http://www.eblida.org/ecup/

Giavarra, E. (1998). Licensing digital resources: How to avoid the legal pitfalls. The Hague: EBLIDA.

Giavarra, E. (2001). Licensing digital resources: How to avoid the legal pitfalls. (2nd edition). The Hague: EBLIDA.

Haavisto, T. (2001). CECUP Preliminary Report. Pridobljeno 30.5.2001 s svetovnega spleta: http://www.eblida.org/celip/documents/doc.htm

IFLA (2001). IFLA approves Licencing Principles, Press release, 2. 5. 2001. Pridobljeno 8.5.2001 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/V/press/pr05-02.htm

IFLA Licencing Principles (2001). Pridobljeno 8.5.2001 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/V/ebpb/copy.htm

IFLA/IPA (2001). Joint press release - Publishers and librarians promote common principles on copyright in the electronic environment, 12. 10. 200. Pridobljeno 20.10.2001 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/V/press/ifla-ipa.htm

Okerson, A. (2001). IFLA's new Licensing Principles. 67th IFLA Council and General Conference August 16-25, 2001, Boston.

Pilar, J. (2001). The Situation in the Sphere of Consortia and Licensing of Information Sources in the Czech Republic. Liber Quarterly, 11 (1), 42-52.

TECUP (2001). Memorandum of Understanding. Pridobljeno 21.5.2001 s svetovnega spleta: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/tecup/mou.pdf

Žaucer, M. (2001). Digitalna univerzitetna knjižnica: So knjižnice Univerze v Ljubljani pripravljena na spremembe? V: Digitalna knjižnica. Strokovno posvetovanje ZBDS, Radenci, 10.-12. 10. 2001 (str. 107-122). Ljubljana: ZBDS.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Žumer, M. (2014). KNJIŽNICE IN LICENCIRANJE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(4). https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13988

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>