TISKAN UČBENIK - KAJ JE ŽE TO? ELEKTRONSKE KNJIGE PRI IZOBRAŽEVANJU NA UNIVERZI

Avtorji

  • Helena Pečko Mlekuš Mag. Helena Pečko Mlekuš je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici, v Državni matični službi za knjižničarstvo kot svetovalka za visokošolske knjižnice Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: helena.pecko-mlekus@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13991

Ključne besede:

tiskane knjige, elektronske knjige, visokošolske knjižnice

Povzetek

Izvleček

Prispevek skuša odgovoriti na vprašanje, ali bodo elektronski učbeniki našli svoje mesto v visokošolskem oz. univerzitetnem študiju in kakšen bo njihov vpliv na visokošolske knjižnice. Odgovor na prvi del vprašanja je pritrdilen, saj se pojavlja vse več založnikov oz. ponudnikov elektronskih knjig in opreme za prebiranje besedil (čitalnikov). Obstajajo številna nerešena vprašanja, predvsem glede standardizacije opreme. Univerzitetni (neprofitni) založniki se niso pravočasno zavedli pomena elektronske knjige za akademsko okolje, zato so pobudo prevzeli komercialni ponudniki oz. založniki. Zanje pa knjižnice zaenkrat ne predstavljajo dovolj velikega tržišča, da bi se mu prilagodili, njihove storitve so večinoma namenjene individualnim uporabnikom. Potekajo številne pilotne študije v ZDA in Veliki Britaniji, v katerih skušajo ponudniki najti najboljše rešitve v skladu s potrebami in zahtevami uporabnikov. Na koncu prispevka je nanizanih nekaj predvidevanj o vplivu elektronskih knjig na storitve visokošolske knjižnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Armstrong, C., & Lonsdale, R. (2001). Research into electronic information resources at the Department of Information and Library Studies, University of Wales, Aberystwyth. Information Research Watch International, August, 3.

Davis, M. E. (2001). News from the field. College and Research Libraries News, July/August, 685. DOI: https://doi.org/10.5860/crln.62.7.685

Encyclopedia of library and ifnormation science (1969), vol. 2, 224.

Hunter, P. (2001). The managment of content: Universities and the electronic publishing revolution. Pridobljeno 19.8.2001 s svetovnega spleta: http://www.ariadne.ac.uk/issue28/cms

Jantz, R. (2001). E-books and new library servicemodels: an analysis of the impact of e-book technology on academic libraries. Information technology and libraries, June, 104-113.

Librarian's Ebook Newsletter. Pridobljeno 22.8.2001 s svetovnega spleta: http://www.rrlc.org/ebook/newsletter2/

Lonsdale, R. E. & Armstrong, C. J. (1998). The publishing of electronic scholarly monographs and textbooks. Report G5. London: Library Information Technology Centre.

Lynch, C. (2001). The battle to define the future of the book in the digital world. Pridobljeno 19.8.2001 s svetovnega spleta: http://www.firstmonday.dk/issues/current_issue/lynch/index.html DOI: https://doi.org/10.5210/fm.v6i6.864

Ormes, S. (2001). It’s the end of the world as we know it (and I feel fine) or How I learned to stop worrying and love the e-book. Pridobljeno 19.8.2001 s svetovnega spleta: http://www.ariadne.ac.uk/issue26/e-book/intro.html

Pečko-Mlekuš, H. (1999). Poti do znanja prek interneta. Knjižnica, 43 (4), 79-87.

Snowhill, L. (2001): E-books and their future in academic libraries: an overview D-Lib Magazine, July/August. Pridobljeno 23.8.2001 s svetovnega spleta: http://www.dlib.org/dlib/july01/snowhill/07snowhill.html DOI: https://doi.org/10.1045/july2001-snowhill

Wilson, R. (2001). E-books for students: EBONI. Pridobljeno 23.8.2001 s svetovnega spleta: www.ariadne.ac.uk/issue27/e-books/intro.html DOI: https://doi.org/10.2307/4023852

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Pečko Mlekuš, H. (2014). TISKAN UČBENIK - KAJ JE ŽE TO? ELEKTRONSKE KNJIGE PRI IZOBRAŽEVANJU NA UNIVERZI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(4). https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13991