KRITERIJI ZA IZLOČANJE NEKNJIŽNEGA GRADIVA

Avtorji

  • Mateja Ločniškar-Fidler Mateja Ločniškar-Fidler je zaposlena v Knjižnici Bežigrad kot vodja Oddelka za neknjižno gradivo. Naslov: Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: mateja.locniskar@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.1-2.13994

Ključne besede:

splošnoizobraževalne knjižnice, neknjižno gradivo, izločanje gradiva

Povzetek

Izvleček

V splošnoizobraževalnih knjižnicah so poleg tradicionalnih tiskanih zbirk gradiv najbolj pogosti zapisi na zvočnih kasetah, videokasetah, zgoščenkah (CD) in CD-ROM-ih. V prispevku so opisane poškodbe, kriteriji in postopki pri izločanju navedenih medijev ter osnovni pogoji za vzdrževanje zbirk.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Čučnik-Majcen, N. (1996). Uporabniki in varovanje gradiva danes. Knjižnica, 40(3-4), 323-335.

Driessen, K. C., & Smyth, S. A. (1995). A library manager's guide to the physical processiong of nonprint materials. London: Greenwood Press.

Fothergill, R., & Butchar, I. (1985). Non-book materials in libraries. London: Bingley.

IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim (2000). Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo; Arhiv Republike Slovenije. (Bibliothecaria; 7. Prevodi; 2).

Klaus, G. L., & Glang-Süberkrüb, A. (1986). Video in der Öffentlichen Biblithek. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut.

Strater, E., & Giese, A. (1997). Ist das jetz normal? Buch und Bibliothek, 49 (4-5), 320-324.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Ločniškar-Fidler, M. (2014). KRITERIJI ZA IZLOČANJE NEKNJIŽNEGA GRADIVA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.45.1-2.13994