DRUGAČNO V SPLOŠNEM

Avtorji

  • Silva Novljan Dr. Silva Novljan je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot svetovalka za splošnoizobraževalne knjižnice v Državni matični službi za knjižničarstvo. Naslov: Turjaška, 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: silva.novljan@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.1-2.13997

Ključne besede:

večkulturnost, narodne manjšine, Romi, splošnoizobraževalne knjižnice, prosti dostop do informacij, knjižnični fondi, strateško planiranje

Povzetek

Izvleček

Večkulturnost je eno od načel delovanja knjižnice. Uresničuje ali ga poskuša uresničevati vsaka dobra knjižnica z vsebino knjižnične zbirke in z njeno dostopnostjo za vse svoje potencialne uporabnike. Pregledali smo, kako se poslanstvo splošne dostopnosti knjižničnega gradiva in informacij uresničuje v okoljih slovenskih knjižnic. V knjižnicah, ki uresničujejo večkulturno načelo delovanja, ne priznavajo večvrednih, manjvrednih, boljših ali slabših obiskovalcev, ampak omogočajo vzpostavljati odprte odnose, izmenjave, priznavanje, spoštovanje, aktivno bivanje drugačnosti v skupnosti. Etnične manjšine so navadno za knjižnice preizkusni kamen uresničevanja načela večkulturnosti, zato smo uspešnost uresničevanja tega načela preverili za območja, kjer živijo prebivalci italijanske, madžarske in romske narodnosti. Ugotovili smo, da ni odvisna samo od gospodarske razvitosti okolja, formalnih in strokovnih priporočil, ampak tudi od razumevanja poslanstva knjižnic med knjižničarji in volje za njegovo udejanjanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ekman, M. (1999). To reach multicultural users in libraries. 65th IFLA General Conference, Avgust 20-28. V: Booklet 3, 19-22.

Elley, W. B., Gradišar, M., & Lapajne, Z. (1995). Kako berejo učenci po svetu in pri nas? Nova Gorica: Educa.

Germadnik, J. (b.l.). Knjižnica je obraz velemesta. V: Mesto v svetu, svet v mestu. Celje: Osrednja knjižnica Celje, 1, (b.l.).

Glashoff, I. (1999). The division of libraries serving the general public-a survey. 65.th IFLA General Conference, Avgust 20-28. V: Booklet 3, 9-15.

Kodrič-Dačić, E.(1995) Nabava v knjižnicah. Knjižnica, 39 (3), 13-33.

Lukšič-Hacin, M. (1999). Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: RC SAZU, Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9616182811

Manifest o splošnih knjižnicah 1994. (1995). Knjižničarske novice. Priloga, 5 (3), 15.

Marinko, I. (1998). Primerjalna analiza študijskih programov bibliotekarstva. Knjižnica, 42(4), 7-42.

Markovič, I. (1998). Skrb za varstvo manjšin v slovenskih zakonih in normativih za knjižnice. Knjižnica, 42(2-3), 95-105.

Novljan, S.( 1998). Knjižnice za splošno dostopnost kulturnih dobrin. Knjižnica, 42(1), 23-44.

Novljan, S. (1998). Knjižnična vzgoja mora postati del informacijske pismenosti. Vzgoja in izobraževanje, 29(2),16–20.

Novljan, S. (1998). Slovenske splošnoizobraževalne knjižnice. Poročilo za leto 1997. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S., & Jakac-Bizjak, V. (1999): The changing role of the National Library Advisory Service in Slovenia. 65th IFLA General Conference, Bangkok, August 20.- 28. V: Booklet 1, 21.-27.

Owen, V. (1997). Gateway to freedom: Libraries and the Next Millenium. IFLA Journal, 23(576), 356-361. DOI: https://doi.org/10.1177/034003529702300506

Petronio, A. (1990). Knjižnica - stičišče narodov. Knjižnica, 34(4), 87-88.

Predlog zakona o knjižničarstvu (2000, 19. april). Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, str. 19–40.

Revision of IFLAs Guidelines for Public Libraries. (June 2000). IFLA Section of Public Libraries. Pridobljeno 11.1.2001 s svetovnega spleta: http//www.ifla.org/VII/s8/proj/gpl.htm

Roach, P., & Morrison, M. (1997). The place on the hill? Library Association Record, 99(8), 432-435.

Sepe, M. (1990). Knjige za pripadnike manjšin v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah. Knjižnica, 34 (4), 69-82.

Tracey, M. (1999, 20. januar). Kaj potem, če Tedu Turnerju to ni všeč? Razgledi, str. 1.

UNESCO. Manifest o splošnih knjižnicah. (1994). 10. seja mednarodnega sveta za splošni informacijski program, Pariz 28. – 30. november.

Vremec-Ragusi, M. (1998). Bibliotekarstvo na križišču kultur. Knjižnica, 42 (1), 5.- 21.

Watson, D. (1998). Multicultural childrens literature. Selection and evaluation: Incorporating the World Wide Web. V: Public library collection development in the information age (str. 171-183). New York, London: The Haworth Press. DOI: https://doi.org/10.1300/J101v10n20_15

Zakon o knjižničarstvu. (1982). Uradni list SRS (27), 122-134.

Žagar, M. (1998). Uvodni referat za razpravo o kulturni politiki do italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih priseljencev manjšinskih etničnih skupnosti in priseljence v republiki Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo.

Žumer, M., & Novljan, S. (1997) Public Libraries in the Transition Society of Slovenia. Libri, 47(4), 251-255.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Novljan, S. (2014). DRUGAČNO V SPLOŠNEM. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.45.1-2.13997

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)