BIBLIOTECA CIVICA: NASTANEK IN RAZVOJ MESTNE KNJIŽNICE V KOPRU DO LETA 1952

Avtorji

  • Ivan Marković Ivan Marković je zaposlen v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper. Naslov: Trg Brolo 1, 6000 Koper Elektronski naslov: ivan@kp.sik.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.1-2.13999

Ključne besede:

Mestna knjižnica Koper, zgodovinski prikazi, 1850/1952

Povzetek

Izvleček

Zgodovina Mestne knjižnice v Kopru (Biblioteca Civica) ni bila še nikoli temeljito raziskana. Edini daljši prispevek, ki je o razvoju te knjižnice napisal Miroslav Pahor sicer sloni na nekaterih arhivskih virih vendar so številne ugotovitve nejasne in vprašljive. Pričujoči prispevek je nastal na podlagi analiz vseh razpoložljivih arhivskih virov in ponuja nove ugotovitve, ki v dobri meri spreminjajo dosedanja spoznanja. Mestna knjižnica v Kopru je bila uradno ustanovljena leta 1850, to je 30 let prej, kakor se je do sedaj mislilo. Knjižnica se je nahajala v Gimnaziji. Nekatera nova dognanja pa se nanašajo tudi na zadnja leta delovanja Mestne knjižnice po koncu druge svetovne. Mestna knjižnica (Biblioteca Civica) je delovala do leta 1952, ko je že bila ustanovljena nova Mestna knjižnica; Za nekaj časa sta tako v Kopru delovali kar dve mestni knjižnici.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Löser, G. (1858). Alcune notizie storiche intorno la pubblica istruzione a Capodistria. V: Primo programma dell'Imperial Regio Ginnasio di Capodistria (str. 39). Trieste: Tipografia del Lloyd austriaco.

Majer, F. (1904). Inventario dell'antico archivio municipale di Capodistria. Capodistria: Pagine istriane.

Vilhar, S. (1961). Prerez zgodovine slovenskih knjižnic in knjižničarstva na Primorskem. V Kopru: Lipa.

Pahor, M. (1979). Mestna knijžnica v Kopru, njen nastanek in razvoj do leta 1954. V: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (str. 53-75). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja.

Zagradnik, M. (1985). Dokumentarno in arhivsko gradivo Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru. Arhivi, 8(1-2), 56-60.

Kramar, J. (1988). Izola, mesto ribičev in delavcev. Koper: Lipa.

Gaberc, S. (1996). Ob 40. obletnici Mestne knjižnice Piran 1956-1996. Piran: Mestna knjižnica

Marković, I. (2001). Fondi librari e biblioteche a Capodistria. Capodistria. Comunita italiana «V tisku».

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Marković, I. (2014). BIBLIOTECA CIVICA: NASTANEK IN RAZVOJ MESTNE KNJIŽNICE V KOPRU DO LETA 1952. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.45.1-2.13999