VSI RAZLIČNI, VSI ENAKOPRAVNI: SPREMEMBA OSNOVNIH NAČEL NORMATIVNE KONTROLE

Avtorji

  • Zlata Dimec Zlata Dimec je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici, v Bibliotekarskem raziskovalnem in razvojnem centru, kot raziskovalka za področje katalogizacije. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: zlata.dimec@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.1-2.14000

Ključne besede:

katalogizacija, katalogizacijska pravila, značnica, normativna kontrola

Povzetek

Izvleček

Pariška načela so uvedla enotno značnico, ki naj bi omogočila izpolnitev zbirne funkcije kataloga in je kasneje postala ključni element za izvedbo Univerzalne bibliografske kontrole. Nekateri nacionalni pravilniki, ki so nastali po sprejetju pariških načel, so ta določila zelo dosledno upoštevali, nekateri (najbolj znana so seveda angloameriška katalogizacijska pravila) pa so vztrajali pri značnicah v obliki, ki je jezikovno najbližja uporabniku. Iz istih krogov izvira tudi mnenje, da sodobna tehnologija omogoča ustrezno povezovanje različnih značnic za isto entiteto, prek interneta pa tudi bistveno lažji dostop do normativnih zbirk in izbiro najustreznejših zapisov. Zamisel je dobila podporo v okviru IFLE in tako je delovna skupina za revizijo Smernic za normativne in napotilne vpise pripravila popravljeno izdajo z naslovom Smernice za normativne zapise in napotila, ki temelji na zgoraj navedenem konceptualnem premiku. Namesto enotne značnice, ki sicer ohranja svoj pomen v okviru določenih katalogizacijskih pravil, pa za mednarodno povezovanje uvaja pojem verificirane značnice. To sicer ne pomeni obvezne spremembe pravil za oblikovanje značnic in dejansko je možno uporabnikom omogočiti izpise po izbiri tudi, če ostanemo pri dosedanjih pravilih. Vsekakor pa študija IFLE o funkcionalnih zahtevah za bibliografske zapise nakazuje nove usmeritve in seveda nova priporočila na celotnem področju katalogizacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anglo-American cataloguing rules (1998). Revised ed. Chicago: American Library Association.

Anonymous classics: a list of uniform headings for European literature (1978). London: IFLA.

Form and structure of coporate headings (1980). London: IFLA [Slovenski prevod: Oblika in struktura korporativnih značnic (1998). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica].

Functional requirements for bibliographic records: final report (1998). München: Saur [Slovenski prevod: Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (2000). Ljubljana: FF]

Guidelines for authority and reference entries (1984). London: IFLA.

Guidelines for authority records and references (2001). München: Saur (v tisku).

Kalan, P. (1967). Abecedni imenski katalog. Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Mandatory data elements for internationally shared resource authority records: report of the IFLA UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Record and ISADN (1998). Frankfurt: IFLA UBCIM Programme. Pridobljeno 6.5.1999 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/VI/3)p1996-2/mlar.htm

Načela, sprejeta na mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961 (1961). Knjižnica, 5(1-4), xx-xx.

Names of persons: national usage for entry in catalogues (1977). 3rd ed. London: IFLA.

Oddy, P. (1996). Bibliographic standards for the new age. Library review, 45(2), xx-xx. DOI: https://doi.org/10.1108/00242539610107569

PREKAT: priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil (2000). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissensschaftlichen Bibliotheken (1993). 2., überarbetitete Aufl. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut.

Smernice za normativne in napotilne vpise (1998). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Structure of corporate name headings: examples contributed by the members of the Section on Cataloguing (2001). Frankfurt: IFLA UBCIM Programme.

Tillett, B. (1996). Cataloguing rules and conceptual models. Dublin, Ohio: OCLC. Pridobljeno 27.03.2000 s svetovnega spleta: http://www.oclc.org:5064/~emiller/misc/tillett.html

Tillett, B. (2000). Authority control on the web. Washington, D.C.: Library of Congress. Pridobljeno 14.02.2001 s svetovnega spleta: http://lcweb.loc.gov/catdir/bibcontrol/papers_tillett.html

UNIMARC/Authorities (1991). München: Saur.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Zillhardt, S., & Bourdon, F. (1998). AUTHOR project: transnational application of national authority files: final report. Paris: Bibliotheque nationale de France.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Dimec, Z. (2014). VSI RAZLIČNI, VSI ENAKOPRAVNI: SPREMEMBA OSNOVNIH NAČEL NORMATIVNE KONTROLE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.45.1-2.14000