METAPODATKI ALI KATALOG VIRTUALNEGA SVETA : KAKO UREDITI KAOS?

Avtorji

  • Zlata Dimec

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.3.14015

Ključne besede:

elektronski viri, katalogizacija, metapodatki

Povzetek

Izvleček

Internet je za knjižnice nov izziv, ki kliče po ureditvi ogromnega števila elektronskih virov. Poleg izbiranja ustreznih virov, sledenja spremembam, arhiviranja itn. je obdelava le eden od problemov, s katerimi se knjižnice spopadajo. Popolna katalogizacija je dolgotrajna in draga, zato je nastala ideja o poenostavljenem načinu obdelave, ki bi ga lahko uporabljali sami avtorji in založniki elektronskih virov in tako poskrbeli za boljšo dostopnost svojih del. T.i. metapodatki vsebujejo večinoma enake elemente kot običajni bibliografski zapisi, le da jih je manj, format sam pa je enostavnejši od knjižničarskih MARC-formatov. Kvaliteta take obdelave je seveda vprašljiva, predvsem pri normativnih elementih kot so imenske značnice in predmetne oznake, zato je priporočljivo sodelovanje s knjižničarji, npr. v obliki CIP-programa. Knjižnice same bi metapodatke lahko uporabljale za katalogizacijo manj pomembnih elektronskih virov. Skupna podatkovna zbirka, ki bi nastajala kot mednaroden projekt, pa bi z ustreznimi orodji lahko konkurirala komercialnim iskalnikom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bater, B. (2000). Cataloguing electronic resources: wise up or dumb down? Managing information, May 2000, 36-38.

Day, M. (1997). Mapping Dublin Core to UNIMARC. Bath: UKOLN. Pridobljeno 26.9.2001 s svetovnega spleta: http://www.ukoln.ac/uk/metadata/interoperability/dc_unimarc.html

Dillon, M. (2000). Metadata for web resources: how metadata woks on the web. Library of Cngress Bicentennial Conference on Bibliographic Control for the New Millenium, Washington, D.C., November 2000. Pridobljeno 1.9.2000 s svetovnega spleta: http://lcweb.loc.gov/catdir/bibcontrol/Dillon:paper.html

Dovey, M.J. (2000). ‘Stuff’ about ‘stuff’ – the differing meanings of ‘metadata’ Vine, 116, 6-13. DOI: https://doi.org/10.1108/eb040722

Dublin Core Metadata Initiative (2001) Dublin Core Metadata Initiatvie overview. [UK]: DCMI. Pridobljeno 26.9.2001 s svetovnega spleta: http:// uk.dublincore org/about

Dublin Core Metadata Initiative (2001) Dublin Core qualifiers. [UK]: DCMI. Pridobljeno 4.9.2001 s svetovnega spleta: http:// uk.dublincore org/documents/dcmes-qualifiers

Gorman, M. (2000). From card catalogs to WebPACs. Library of Cngress Bicentennial Conference on Bibliographic Control for the New Millenium, Washington, D.C., November 2000. Pridobljeno 6.11.2000 s svetovnega spleta: http://lcweb.loc.gov/catdir/bibcontrol/gorman_paper.html

Gorman, M. (2001). Bibliographic control or chaos: an agenda for national bibliographic services. 67th IFLA General Conference, August 16 - 25, 2001. The Hague: IFLA. Pridobljeno 7.8.2001 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/134-133e.pdf

Guenther, R. (2001). Library application profile. [UK]: DCMI. Pridobljeno 5.9.2001 s svetovnega spleta: http://uk.dublincore org/documents/2001/08/08/library-application-profile/

Hopkinson, A. (1998). UNIMARC and metadata: Dublin Core. 64th IFLA General Conference, August 16 – August 21, 1998. The Hague: IFLA. Pridobljeno 2.9.2001 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm

ISBD(ER) (2000). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Medelros, N. (1999). Making room for MARC in a Dublin Core world. Online, November/December 1999.

Načela, sprejeta na mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961 (1961). Knjižnica, 5 (1-4), 110-117.

OCLC (2001). OCLC CORC. [Dublin]: OCLC. Pridobljeno 29.10.2001 s svetovnega spleta: http://www.oclc.org/corc/about

Rogina, A. (2000). CORC – projekt kooperativne katalogizacije virov na spletu. COBISS obvestila, 2000/2. Pridobljeno 29.10.2001 s ssvetovnega spleta: http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_2/index.html

UNIMARC Manual. Bibliographic format Update 3 (2000). München: Saur.

Weinheimer, J.L. (2000). How to keep the practice of librarianship relevant in the age of the internet. Vine, 116, 14-37. DOI: https://doi.org/10.1108/eb040723

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Dimec, Z. (2014). METAPODATKI ALI KATALOG VIRTUALNEGA SVETA : KAKO UREDITI KAOS?. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(3). https://doi.org/10.55741/knj.46.3.14015