QUOD LICET BOVI, CONVENIT IOVI: MULTIFUNKCIONALNOST BIBLIOGRAFSKE PODATKOVNE ZBIRKE

Avtorji

  • Zlata Dimec

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.3.14017

Ključne besede:

podatkovne zbirke, bibliografske zbirke, katalogizacijska pravila, FZBZ, vzajemni katalogi, Slovenija

Povzetek

Izvleček

V okviru sistema COBISS naj bi bibliografska podatkovna zbirka zagotavljala celo vrsto nalog: delovanje slovenskega vzajemnega kataloga COBIB in delovanje lokalnih katalogov s pripadajočimi nalogami katalogizacije, nabave, izposoje in medknjižnične izposoje, pa tudi izvedbo različnih bibliografij, od nacionalne bibliografije do bibliografij raziskovalcev za spremljanje projektnih prijav pri Ministrstvu za šolstvo, šport in znanost. Primerjava med funkcijami kataloga in bibliografije pokaže visoko stopnjo ujemanja. To je najbolje razvidno iz Ifline študije Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise, v kateri so določeni štiri osnovne naloge, ki jih mora podatkovna zbirka izpolnjevati ne glede na to, kateri funkciji natančno je namenjena: najti, identificirati, izbrati in pridobiti. Če natančno določimo vse želene funkcije, lahko načrtujemo tako vnos potrebnih podatkov kot pripravo ustreznih orodij za izvedbo vseh funkcij, obenem pa poskrbimo tudi za smotrno izrabo človeških virov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Beaudiquez, M. (1999): National bibliographic services at the dawn of the 21st century. Pridobljeno 31.7.2001 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/VI/3/icnbs/beam-e.htm

Beaudiquez, M. (2001): Uses and usefulness of national bibliographies: which perspectives? Pridobljeno 7.8..2001 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/114-199e.pdf

The final recommendations of the International Conference on National Bibliographic Services (1999). Pridobljeno 31.7.2001 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/VI/3/icnbs/fina.htm

Functional requirements for bibliographic records: final report (1998). München: Saur [Slovenski prevod: Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (2000). Ljubljana: FF]

Haddad, Peter (2000). National bibliography in Australia: moving into the next millenium. International cataloguing and bibliographic control, 29 (2), 31-33.

IZUM (2001).O IZUMu. Maribor: IZUM. Pridobljeno 14.8.2001 s svetovnega spleta: http://home.izum.si/izum/oizumu/o_izumu.htm

Le Bśuf, P. (2001): The impact of the FRBR model on the future revisions of the ISBDs: a challenge for the IFLA Section on Cataloguing. Pridobljeno 7.8.2001 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/095-152ae.pdf

Madsen, M (2000). The national bibliography in the future: the new recommendations. Alexandria, 12 (1), 45-50.

Načela, sprejeta na mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961 (1961). Knjižnica, 5 (1-4), 110-117.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Dimec, Z. (2014). QUOD LICET BOVI, CONVENIT IOVI: MULTIFUNKCIONALNOST BIBLIOGRAFSKE PODATKOVNE ZBIRKE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(3). https://doi.org/10.55741/knj.46.3.14017