ANALIZA PODATKOV O STRUKTURI IN UPORABI KNJIŽNIČNE ZBIRKE LJUBLJANSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V OBDOBJU 1990-2000

Avtorji

  • Mateja Ločniškar-Fidler Mateja Ločniškar-Fidler je zaposlena v Knjižnica Bežigrad. Naslov: Einspilerjeva 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: mateja.locniskar@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14026

Ključne besede:

statistični podatki, knjižnični fondi, audiovizualno gradivo, izposoja, splošne knjižnice, Ljubljana

Povzetek

Izvleček

V raziskavi smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri vključujejo splošne knjižnice med knjižnično gradivo zapise na magnetnih trakovih in optičnih diskih. Krajevno smo se omejili na Mestno občino Ljubljana. Iz statističnih zbirnikov ljubljanskih splošnih knjižnic smo za časovno obdobje 1990-2000 zbrali in analizirali podatke o prirastu, zalogi in izposoji monografskih publikacij, zvočnih kaset, CD-plošč, videokaset in CD-ROM-ov. Podatki o zalogi knjižničnega gradiva kažejo, da so temeljno gradivo knjižnic še vedno monografske publikacije. Po številu izvodov ostalih obravnavanih medijev, je najobsežnejša zbirka videokaset, sledijo CD plošče, zvočne kasete in na zadnjem mestu CD-ROM-i. Enako zaporedje je ugotovljeno tudi pri analizi izposojenega knjižničnega gradiva. Kvantitativno merjenje je še pokazalo, da zaloga avdiovizualnega gradiva ne dosega priporočil mednarodnih standardov za javne knjižnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adamič, Š. (1989). Temelji biostatistike. Ljubljana: Medicinska fakulteta.

Ambrožič, M. (1997). Knjižnična statistika. Knjižnica, 41 (4), 5-31.

ISO. Information and documentation – International library statistics. (1991). International standard, ISO 2789. Geneve: International organization for standardization.

Manifest o splošnih knjižnicah. Unesco 1994. (1995) Knjižničarske novice, 5 (3), (Priloga).

Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice. (1987). Poročevalec Kulturne skupnosti Slovenije, 28, str. 70-79.

Osnove knjižničarstva (1987). Ljubljana: PIS za kulturo.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 2000 (2001). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Standardi za javne knjižnice (1975). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, 87, 8685-8693.

Ostali uporabljeni viri

Korže-Strajnar, A. (1987). Periodika in AV gradivo v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah. Knjižnica, 31 (2-3), 1-33.

Mestna občina Ljubljana. Pridobljeno 01. 02. 2002 s svetovnega spleta http://www.ljubljana.si

Novljan, S. (1997). Slovenske splošnoizobraževalne knjižnice. Poročilo za leto 1996. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S. (1998). Slovenske splošnoizobraževalne knjižnice. Poročilo za leto 1997. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1990 (1991). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1991 (1992). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1992 (1993). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1993 (1994). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1994 (1995). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1995 (1996). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1996 (1997). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1997 (1998). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1998 (1999). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Podatki o ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah za leto 1999 (2000). Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Ločniškar-Fidler, M. (2014). ANALIZA PODATKOV O STRUKTURI IN UPORABI KNJIŽNIČNE ZBIRKE LJUBLJANSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V OBDOBJU 1990-2000. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(4). https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14026