KNJIŽNICA UNIVERZE CANTERBURY (CHRISTCHURCH, NOVA ZELANDIJA)

Avtorji

  • Mojca Jevnikar-Zajc Mojca Jevnikar-Zajc je izredna študentka (absolventka) Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: marostar@siol.net

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14029

Ključne besede:

visokošolske knjižnice, univerzitetne knjižnice, organizacijski modeli, informacijski viri, knjižnične storitve, uporabniki, izobraževanje uporabnikov, Univerza Canterbury, Nova Zelandija

Povzetek

Izvleček

Uspešno izvajanje študijskih in raziskovalnih programov posamezne visokošolske ustanove je odvisno od kvalitete njenih podpornih servisov, med katere spada tudi knjižnica. Zgleden primer takšnega servisa je knjižnica Univerze Canterbury na Novi Zelandiji, ki z upoštevanjem mednarodnih standardov uresničuje svoje poslanstvo in zastavljene cilje. Primerno urejeni prostori, dobra organizacija dela in strokovno usposobljeno osebje ji omogočajo uspešno delovanje, pri katerem veliko skrb posveča izobraževanju uporabnikov in razvoju informacijske tehnologije. Njena dejavnost je usmerjena v približevanje informacij uporabniku, kar dosega z dobrim obveščanjem oz. komuniciranjem z uporabniki, z usposabljanjem slednjih za aktivno uporabo knjižnice in njenih storitev, nudenjem referenčne in informacijske pomoči ter omogočanjem različnih dostopov do informacijskih virov in knjižničnih storitev, s poudarkom na dostopnosti preko lokalnega in svetovnega omrežja. Velik del široke ponudbe knjižničnih storitev lahko opravijo uporabniki sami, pogosto kar preko omrežja – npr. iskanje, naročanje in pregledovanje gradiva, uporaba elektronskih virov, izpisovanje informacij preko tiskalnikov, učenje o in za uporabo knjižničnih virov in storitev, fotokopiranje tiskanega gradiva. Knjižnica ne deluje zgolj znotraj kampusa, ampak je pomemben informacijski center mestnega okoliša Christchurch in regije Canterbury ter sledi trendom globalizacije na področju nabave, dostopnosti in izmenjave informacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, M. (1993a). Visokošolske knjižnice: knjižnični informacijski sistem ljubljanske Univerze (I. del). Knjižnica, 37 (1-2), 7-39.

Ambrožič, M. (1993b). Visokošolske knjižnice: knjižnični informacijski sistem ljubljanske Univerze (II. del). Knjižnica, 37 (3), 7-50.

Ambrožič, M. (1998). Visokošolske knjižnice: razvoj in temeljne značilnosti. V Zbornik razprav: 10 let Oddelka za bibliotekarstvo (str. 89-118). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Annual Report 2000 of Librarian, Chairman, Library Committee. (2001). Pridobljeno 19.12.2001 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/about/about_lib.shtml

Collection Development Policy. Pridobljeno 19.12.2001 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/about/about_lib.shtml

Services and Facilities. (2001). Pridobljeno 13.12.2001 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/services /services.shtml

Statement of Objectives 2002-2004. (2001). Christchurch, New Zealand: University of Canterbury. Pridobljeno 14.02.2002 s svetovnega sveta: http://www.canterbury.ac.nz/campusinfo/stobjectives/intro.htm

University of Canterbury Library Plan 1999-2001. Pridobljeno 19.12.2001 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/about/about_lib.shtml

Virtual New Zealand. Facts & Stats. (2001). Pridobljeno 23.01.2002 s svetovnega sveta: http://www.vnz.co.nz/facts/

Drugi uporabljeni viri

About Christchurch. Pridobljeno 23.01.2002 s svetovnega sveta: http://www.christchurch.org.nz/About/

About the University of Canterbury. Pridobljeno 22.02.2002 s svetovnega sveta: http://www.canterbury.ac.nz/campusinfo/about/intro.htm

Canterbury Card. Pridobljeno 22.02.2002 s svetovnega sveta: http://www.canterbury.ac.nz/student/saservices/cantcrd/intro.htm

Libraries and Collections. (2001). Pridobljeno 13.12.2001 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/general/camplibs.shtml

Library Staff. (2001). Pridobljeno 13.12.2001 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/general /staff.shtml

New Zealand Accomodation + Historic Christchurch. (2000). Pridobljeno 23.01.2002 s svetovnega sveta: http://www.innz.co.nz/themess/historicchristchurch.html

New Zealand Sites.com: Education, Tertiary. (2001). Pridobljeno 23.01.2002 s svetovnega sveta: http://www.newzealandsites.com/education/tertiary/

University of Canterbury Library Guide. (2000). Pridobljeno 19.12.2001 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/about/about_lib.shtml

Univerza v Ljubljani. (2002). Pridobljeno 13.03.2002 s svetovnega sveta: http://www.uni-lj.si

Virtual Library Tours. (2002). Pridobljeno 28.02.2002 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/tutorial/virttours.shtml

Slikovni viri

Engineering Library Virtual Tour. (2001). Pridobljeno 28.02.2002 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/tutorial/tour/eng/

Canterbury Card. Pridobljeno 28.02.2002 s svetovnega sveta: http://www.canterbury.ac.nz/student/saservices/cantcrd/intro.htm

Central Library Virtual Tour. (2002). Pridobljeno 28.02.2002 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/tutorial/tour/central/tour9.shtml

Physical Sciences Library Virtual Tour. (2001). Pridobljeno 28.02.2002 s svetovnega sveta: http://library.canterbury.ac.nz/tutorial/tour/psl/tour7.shtml

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Jevnikar-Zajc, M. (2014). KNJIŽNICA UNIVERZE CANTERBURY (CHRISTCHURCH, NOVA ZELANDIJA). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(4). https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14029