RAZUMEVANJE PREDMETNIH OZNAK PRI ŠTUDENTIH BIBLIOTEKARSTVA

Avtorji

  • Robert Čuden Robert Čuden je študent podiplomskega študija na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Naslov: Akerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: robert.cuden@uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14030

Ključne besede:

predmetne oznake, razumevanje, študenti, bibliotekarstvo

Povzetek

Izvleček

Predmetne oznake (PO) so besede ali besedne zveze, ki predstavljajo vsebino dokumenta. PO so tako v pomoč bibliotekarjem in uporabnikom, saj nam pomagajo najti publikacijo o določenem predmetu ali pojmu. Članek je osredotočen na to, kako uspešno študenti bibliotekarstva razumejo PO. V ta namen je bila na Filozofski fakulteti v tednu od 12.2. do 16.2.2001 izvedena anketa med študenti 1., 2., 3. in 4. letnika. Hipoteza je, da študenti 4. letnika boljše razumejo PO kot ostali letniki. Razlog je v tem, da so študenti 4. letnika že poslušali teorijo o PO pri predmetu Klasifikacija, ostali letniki pa še ne. Za pravilen pomen predmetnih oznak smo privzeli interpretacijo predavateljice dr. Alenke Šauperl. Pri razumevanju PO se je izkazalo, da so študenti 3. letnika v 63,1% (111 od 176 primerov) določili pravilni pomen PO, študenti 4. letnika pa le v 45,8% (121 od 264 primerov). To je zanimiv rezultat, saj študenti 3. letnika pri predavanjih iz predmeta Klasifikacija še niso podrobneje spoznali teorije predmetnih oznak. Rezultati ankete so pokazali, da so študenti bibliotekarstva v 48,1% (446 od 928 primerov) pravilno določili (razumeli) pomene PO.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

COMARC/B format za bibliografske podatke: priročnik za uporabnike. (1991-). Maribor: IZUM.

Drabenstott, K. M., Simcox, S., & Fenton E. G. (1999). End – user understanding of subject headings in library catalogs. Library resources & technical services, 43, (3), 140-160. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.43n3.140

Priročnik za UNIMARC. Format za bibliografske podatke. (1999). 2. izd. Ljubljana: NUK.

Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. (2002). Ljubljana: NUK.

Šauperl, A. Klasifikacija knjižnega gradiva. (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Čuden, R. (2014). RAZUMEVANJE PREDMETNIH OZNAK PRI ŠTUDENTIH BIBLIOTEKARSTVA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(4). https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14030