KDO PA BERE TO REVIJO?: KAZALCI, KI ODLOČAJO O ODPOVEDOVANJU/NAROČANJU STROKOVNIH REVIJ NA PAPIRNEM MEDIJU V SPECIALNIH IN VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNICAH

Avtorji

  • Matjaž Musek Matjaž Musek je zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani kot vodja Knjižnice in informacijske službe Naslov: Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: mmusek@onko-i.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14031

Ključne besede:

nabavna politika, strokovne revije, uporaba, medicinske knjižnice

Povzetek

Izvleček

Vse večja rast števila primarnih virov informacij, predvsem strokovnih revij na eni strani in vse večja racionalizacija finančnih sredstev za njihovo nabavo na drugi, zahtevata od vseh knjižnic, ki v svojih matičnih ustanovah podpirajo raziskovalne, izobraževalne ali neposredne aplikativne procese, kot na primer v medicini, da se morajo zaradi večje učinkovitosti medsebojno povezovati in neprestano meriti izkoriščenost svojih zbirk strokovnih revij glede na vložena sredstva. Predstavljene so mednarodne izkušnje in domač trud zadnjih tridesetih let, vložen v reševanje te problematike, izdelan pa je tudi nabor dejavnikov ali kazalcev, ki jih je bilo mogoče zaslediti v tuji in domači literaturi, in ki lahko vplivajo na odločitve o odpovedi ali ohranitvi strokovnih revij na papirnem mediju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Albee, B., & Dingley, B. (2000). U.S. periodical prices 2000. American Libraries, 31 (5), 78-82.

Albee, B., & Dingley, B. (2001). U.S. periodical prices 2001. American Libraries, 32 (5), 72-78.

Alexander, A. W. (1994). 1993 Charlestone Conference: Issues in Book and Serial Acquisitions : Preconference on Serials Cancellations. Library Acquisitions: Practice & Theory, 18 (3), 327-331. DOI: https://doi.org/10.1016/0364-6408(94)90016-7

Bick, D., & Sinha, R. (1991). Maintaining a high-quality, cost-effective journal collection. College & Research Libraries News, 52 (8), 485-490. DOI: https://doi.org/10.5860/crln.52.8.485

Birdsall, W. F. [et.al.]. (1998). I am read, therefore I am : faculty and psychology of journal cancellations. Journal of Academic Librarianship, 24 (3), 240-241. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(98)90046-5

Blake, M. (1986). Journal cancellations in university libraries. Serials Librarian, 10 (4), 73-80. DOI: https://doi.org/10.1300/J123v10n04_11

Blake, M., & Meadows, A.J. (1984). Journals at risk. Journal of Librarianship, 16 (2), 118-128. DOI: https://doi.org/10.1177/096100068401600203

Blecic, D. D. , & Robinson, A. E. (2000). Use of print journals in an intracampus exchange program: implications for service and electronic journal subscriptions. Bulletin of Medical Library Association, 88 (1), 75-77.

Bloomstone, A., & Chaffin, N. (2001). 2001 U.S. serial services price index. American Libraries, 32 (5), 80-81.

Bosch, S., & Simons, N. (1996). Reducing rates of inflation : serials cancellations at the University of Arizona. Technical Services Quarterly, 14 (1), 49-65. DOI: https://doi.org/10.1300/J124v14n01_04

Bostick, S. L. (2001). The history and development of academic library consortia in the United States : an overview. Journal of Academic Librarianship, 27 (1), 128-130. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(00)00185-3

Bourne, C.P., & Gregor, D. (1975). Planning serials cancellations and cooperative collection development in the health sciences : methodology and background information. Bulletin of Medical Library Association, 63 (4), 366-377.

Branin, J. J. (1998). Shifting boundaries: managing research library collections at the beginning of the twenty-first century. Collection Management, 23 (4), 1-17. DOI: https://doi.org/10.1300/J105v23n04_01

Brennan, M. M. (1977). Periodical cancellations : what happened at Hull. BLL Revue, 5 (2), 67-73 DOI: https://doi.org/10.1108/eb008482

Brewer, K., Pitkin, G., & Edgar, N. (1978). A method for cooperative serials selection and cancellation through consortium activities. Journal of Academic Librarianship, 4 (4), 204-208.

Burgard, D. (1999). The sure things in life : serials crisis and cancellation information on the World Wide Web. Serials Review, 25 (2), 69-75. DOI: https://doi.org/10.1080/00987913.1999.10764505

Butkovich, N. J. (1996). Reshelving study of review literature in the physical sciences. Library Resources & Technical Services, 40 (2), 139-144. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.40n2.139

Butler, D. (1999). The writing is on the Web for science journals in print. Nature, 397 (6716), 195-200. DOI: https://doi.org/10.1038/16560

Butler, D. (2000). Is your journal really necessary? Nature, 407 (6802), str. 291. DOI: https://doi.org/10.1038/35030209

Butler, D. (2001). Los Alamos loses physics archive as preprint pioneer heads east. Nature, 412 (6842), 3-4. DOI: https://doi.org/10.1038/35083708

Chaffin, N. (2000). U.S. serial services : price index for 2000. American Libraries, 31 (5), 84-85.

Chartron, G., & Salaün, J-M. (2000). La reconstruction de l’économie politique des publications scientifiques. Bulletin des bibliothčques de France, 45 (2), 32-42.

Chrzastowski, T. E., & Schmidt, K. A. (1993). Surveying the damage : academic library serial cancellations 1987-88 through 1989-90. College & Research Libraries, 54 (2), 93-102. DOI: https://doi.org/10.5860/crl_54_02_93

Chrzastowski, T. E., & Schmidt, K. A. (1996). Collections at risk : revisiting serial cancellations in academic librararies. College & Research Libraries, 57 (5), 351-364. DOI: https://doi.org/10.5860/crl_57_04_351

Chrzastowski, T. E., & Schmidt, K. A. (1997). The serials cancellation crisis : national trends in academic library serial collections. Library Acquisitions: Practice & Theory, 21 (4), 431-443. DOI: https://doi.org/10.1016/S0364-6408(97)00071-9

Cronin, B. (2001). Hyperauthorship: a postmodern perversion or evidence of a structural shift in scholarly communication practices? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (7), 558-569. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.1097

Cunningham, E. R. (1935). The present status of the publication of literature in the medical and biological sciences. Bulletin of the Medical Library Association, 24 (4), 64-81.

Češnovar, N. [et.al.]. (2000). Problematika priprave projekta »Priročnik za izločanje knjižničnega gradiva«. V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja : izgradnja knjižničnih zbirk: pridobivanje in izločanje gradiva. 8.posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 16-17 november 2000 : zbornik referatov (str. 103-110). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Čuk, A. (2000). Odločanje o nabavi gradiva v elektronski obliki. V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja : izgradnja knjižničnih zbirk: pridobivanje in izločanje gradiva. 8.posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 16-17 november 2000 : zbornik referatov (str. 45-53). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Deurenberg, R. (1993). Journal deselection in a medical university library by ranking periodicals based on multiple factors. Bulletin of the Medical Library Association, 81 (3), 316-319.

Fackler, N. P. (2000). Journals for academic veterinary medical libraries : price increases, 1983-1999. Serials Librarian, 39 (1), 19-28. DOI: https://doi.org/10.1300/J123v39n01_03

Farguell, M., & Kleb, C. (2000). Établir un plan rationnel de désabonnement de périodiques : l’example du Cadist des sciences de la terre. Bulletin des bibliothčques de France, 45 (5), 108-117.

Frazer, S. L., & Morgan, P. D. (1999). Electronic-for-print journal substitution : a case study. Serials Review, 25, (2), 1-7. DOI: https://doi.org/10.1080/00987913.1999.10764500

Gazvoda, J., & Osojnik, B. (1990). Promocija serijskih publikacij v knjižnici. Knjižnica, 34 (3), 63-76.

Graham, T. W. (2000). Scholarly communication. Serials, 13 (1), 3-11. DOI: https://doi.org/10.1629/133

Hacin-Ludvik, K. (2000). Kako prelisičiti gospoda Murphyja? V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja: izgradnja knjižničnih zbirk: pridobivanje in izločanje gradiva. 8.posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 16-17 november 2000 : zbornik referatov (str. 87-94). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Hamaker, C. A. (1989). Costs and the serials information chain : containing the impact on library budgets. Journal of Library Administration, 10 (1), 99-113. DOI: https://doi.org/10.1300/J111v10n01_08

Harnad, S. (2001). The self-archiving initiative. Nature, 410 (6832), 1024-1025. DOI: https://doi.org/10.1038/35074210

Harrington, S. A., & Grice, I. M. (1992). Serials cancellation: a continuing saga. Serials Librarian, 23 (1/2), 99-112. DOI: https://doi.org/10.1300/J123v23n01_08

Hasslöw, R., & Sverrung, A. (1995). Deselection of serials : the Chalmers University of Technology Library method. Collection Management, 19 (3-4), 151-170. DOI: https://doi.org/10.1300/J105v19n03_15

Jaguszewski, J. M., & Probst, L.,K. (2000). Impact of electronic resources on serial cancellations and remote storage decisions in academic research libraries. Library Trends, 48 (4), 799-820.

Jan, Z. (1982). Mikrofilmanje periodike. Knjižnica, 26 (3-4), 193-198.

Jaramillo, G. R., & Lamborn, J. G. (1996). Document delivery in times of shrinking budgets. Resource Sharing & Information Networks, 11 (1/2), 5-15. DOI: https://doi.org/10.1300/J121v11n01_02

Južnič, P. (1990a). Bodočnost knjižnic in njihovo financiranje. Knjižnica, 3, (3), 159-167.

Južnič, P. (1990b). Koordinacija, selekcija in financiranje nabave primarnih dokumentov v osrednjih in specialnih knjižnicah. V M. Šlajpah (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja : za vključevanje v Evropo. 3. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 15-16 november 1990 : zbornik referatov (str. 241-251). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Južnič, P. (1999). Metodološka osnova analize citiranja in njena uporaba v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Južnič, P. (2000a). Analiza citiranja in motivi za citiranje. Knjižnica, 44 (4), 33-50.

Južnič, P. (2000b). Ali so možna skupna merila in standardi za organizacijo in poslovanje specialnih knjižnic? V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja : izgradnja knjižničnih zbirk: pridobivanje in izločanje gradiva. 8.posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 16-17 november 2000 : zbornik referatov (str. 11-22). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kenreich, M. A., & Stewart, W. (1995). Adopt-a-journal : reducing effects of journal cancellations. Serials Librarian, 27 (4), 61-70. DOI: https://doi.org/10.1300/J123v27n04_06

Klemenčič, E. (2000). Število bibliografskih podatkov o nekaterih nalezljivih boleznih v zbirki MEDLINE od leta 1966. V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja : izgradnja knjižničnih zbirk: pridobivanje in izločanje gradiva. 8. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 16-17 november 2000 : zbornik referatov (str. 173-178). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kodrič-Dačić, E. (1995). Nabava v knjižnicah : krog ali špirala. Knjižnica, 39 (3), 13-33.

Kodrič-Dačić, E. 2000. Temeljna načela izgradnje knjižničnih zbirk in specialne knjižnice. V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja : izgradnja knjižničnih zbirk: pridobivanje in izločanje gradiva. 8. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 16-17 november 2000 : zbornik referatov (str. 23-31). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Korže-Strajnar, A. (1982). Periodični tisk, njegova izraba in namembnost v splošnoizobraževalnih knjižnicah. Knjižnica, 26 (1-2), 97-103.

Kuhar, P. (1999). Specialna knjižnica z enim knjižničarjem. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kyrillidou, M. (2000). Research library trends : ARL statistics. Journal of Academic Librarianship, 26 (6), 427-436. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(00)00177-4

Locche, L., Cavazza, L., & Bettini, S. (1997). Bisturi nella biblioteca ospedaliera. Biblioteche oggi, 15 (7), 24-29.

McCarthy, P. (1994). Serial killers : academic libraries resspond to soaring costs. Library Journal, 119 (11), 41-44.

Modlin, M. (1998). MEDLINE has answers. American Libraries, 29 (11), 41-42.

Musek, M. (2002). Kdo pa bere to revijo? Kazalci, ki odločajo o odpovedovanju/naročanju periodičnih publikacij na papirnem mediju v specialnih in visokošolskih knjižnicah, s posebnim ozirom na slovenski biomedicinski krog. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Neame, L. (1986). Periodicals cancellation : making a virtue out of necessity. Serials Librarian, 10 (3), 33-42. DOI: https://doi.org/10.1300/J123v10n03_05

Pečko Mlekuš, H. (1996). Zagotavljanje relevantnih dokumentov uporabnikom Centralne tehniške knjižnice. Knjižnica, 40 (3-4), 293-301.

Pogačnik, S. (1999). Bibliometrična analiza potreb raziskovalcev v Sloveniji po periodičnih publikacijah s področja biomedicine : diplomska naloga. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Powell, A. (1999). Serials pricing – an agent’s view : trends and characteristics of higher education funding and STM journal pricing. Serials Librarian, 36 (1-2), 253-262. DOI: https://doi.org/10.1300/J123v36n01_28

Pritržnik, B. (1996). Uporabniki strokovne knjižnice v Gorenju. Knjižnica, 40 (3-4), 311-322.

Rampih-Vajzovič, S. (1995). Nabava in nabavna politika v Mariborski knjižnici. Knjižnica, 39 (3), 101-114.

Rodger, E. (1978). Pruning periodical subscriptions at Glasgow University Library. Aslib Proceedings, 30, (4), 145-153. DOI: https://doi.org/10.1108/eb050626

Sapp, G., & Watson, P. (1989). Librarian-faculty relations during a period of journals cancellations. Journal of Academic Librarianship, 15 (5), 285-289

Smith, R. (2000). The future of scholarly communication. V: Proceedings of the 8th International Congress of Medical Librarianship, 2-5 July 2000, London London: European Association of Health and Information Libraries. Pridobljeno 1.10.2001 s spletne strani http://www.icml.org/confproc/

del Sol, P., Silva Robert, A. & Arenas Franco, M.L. (1996). Serial price increases : a survey from Chile. Serials Librarian, 30 (1), 59-72. DOI: https://doi.org/10.1300/J123v30n01_06

Sorgenfrei, R. (1999). Slicing the pie : implementing and living with a journal allocation formula. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 23 (1), 39-45. DOI: https://doi.org/10.1080/14649055.1999.10765519

Sprague, N., & Chambers, M. B. 2000. Full-text databases and the journal cancellation process: a case study. Serials Review, 26 (3), 19-31. DOI: https://doi.org/10.1080/00987913.2000.10764597

Stankus, T. (1986). Journal weeding in relation to declining faculty member publishing. Science & Technology Libraries, 6 (3), 43-53. DOI: https://doi.org/10.1300/J122v06n03_04

Stankus, T. (2000). Journals of the century in the basic sciences. Serials Librarian, 39 (1), 81-144. DOI: https://doi.org/10.1300/J123v39n01_08

Sweeney, L. J. (1999). Confronting crisis : the importance of measuring the use of paper journals in academic libraries. New Library World, 100 (1147), 72-79. DOI: https://doi.org/10.1108/03074809910263828

Šircelj, M. (1984). Opozorilo na neko nespremenjeno stanje. Knjižnica, 28 (3-4), 241-242. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02612365

Thornton, G. A. (2000). Impact of electronic resources on collection development, the roles of librarians, and library consortia. Library Trends, 48 (4), 842-856.

Vodopivec, L. (1993). Avtomatizacija nabave serijskih publikacij v CTK. Knjižnica, 39 (3), 137-148.

Webster, D. (2000). Emerging responses to the science journal crisis. IFLA Journal, 26 (2), 97-102. DOI: https://doi.org/10.1177/034003520002600202

White, H. S. (1980). Factors in the decision by individuals and libraries to place or cancel subscriptions to scholarly and research journals. Library Quarterly, 50 (3), 287-309. DOI: https://doi.org/10.1086/600989

Williamson, M. L. (1985). Seven years of cancellations at Georgia Tech. Serials Librarian, 9 (3), 103-114. DOI: https://doi.org/10.1300/J123v09n03_10

Wise, S. (1993). Making limonade : the challenges and opportunities of forced reference serials cancellations : one academic library’s experiences. Serials Review, 19 (4), 15-26. DOI: https://doi.org/10.1080/00987913.1993.10764187

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Musek, M. (2014). KDO PA BERE TO REVIJO?: KAZALCI, KI ODLOČAJO O ODPOVEDOVANJU/NAROČANJU STROKOVNIH REVIJ NA PAPIRNEM MEDIJU V SPECIALNIH IN VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNICAH. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(4). https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14031