KAZALCI, KI ODLOČAJO O ODPOVEDOVANJU/NAROČANJU STROKOVNIH REVIJ NA PAPIRNEM MEDIJU V KNJIŽNICAH SLOVENSKEGA BIOMEDICINSKEGA KROGA

Avtorji

  • Matjaž Musek Matjaž Musek je zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani kot vodja Knjižnice in informacijske službe Naslov: Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: mmusek@onko-i.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14033

Ključne besede:

nabavna politika, strokovne revije, uporaba, medicinske knjižnice, Slovenija, primerjalna analiza

Povzetek

Izvleček

S pomočjo ankete je bila opravljena raziskava, ki naj bi pokazala: prvič, na podlagi katerih kriterijev se slovenske bio-medicinske knjižnice odločajo o naročanju ali odpovedovanju strokovne periodike; drugič, koliko, če sploh, se naše specialne knjižnice in tudi visokošolske knjižnice razlikujejo pri reševanju tega problema od tistih v bibliotekarsko bolj razvitih okolij; in tretjič, ali je res, da pri postavljanju prioritet pri kazalcih za odpoved ali ohranitev posameznih revij ne prevladuje njena cena, temveč drugi, bolj uporabniško usmerjeni kazalci.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Berners-Lee, T. & Hendler, J. (2001). Publishing on the semantic Web. Nature, 410 (6832), 1023-1024.

Birdsall, W. F. [et. al.]. (1998). I am read, therefore I am : faculty and psychology of journal cancellations. Journal of Academic Librarianship, 24 (3), 240-241.

Blake, M. (1986). Journal cancellations in university libraries. Serials Librarian, 10 (4), 73-80.

Blake, M. & Meadows, A.J. (1984). Journals at risk. Journal of Librarianship,16 (2), 118-128.

Butler, D. (1999). The writing is on the Web for science journals in print. Nature, 397 (6716), 195-200.

Butler, D. (2000). Is your journal really necessary? Nature, 407 (6802), str. 291.

Deurenberg, R. (1993). Journal deselection in a medical university library by ranking periodicals based on multiple factors. Bulletin of the Medical Library Association, 81 (3), 316-319.

Državna matična služba za knjižničarstvo. Statistični podatki o delovanju specialnih knjižnic v letu....; o delovanju visokošolskih knjižnic v letu... Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 1.10.2002 s svetovnega spleta: http://www.nuk.uni-lj.si/kis/1slovenske.html

Harnad, S. (2001). The self-archiving initiative. Nature, 410 (6832), 1024-1025.

Južnič, P. (1999). Metodološka osnova analize citiranja in njena uporaba v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Južnič, P. (2000a). Analiza citiranja in motivi za citiranje. Knjižnica, 44 (4), 33-50.

Južnič, P. (2000b). Ali so možna skupna merila in standardi za organizacijo in poslovanje specialnih knjižnic? V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja : izgradnja knjižničnih zbirk: pridobivanje in izločanje gradiva. 8.posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 16-17 november 2000 : zbornik referatov (str. 11-22). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

McCarthy, P. (1994). Serial killers : academic libraries resspond to soaring costs. Library Journal, 119 (11), 41-44.

Ming-Yueh Tsay (1999). Library journal use and citation age in medical science. Journal of Documentation, 55 (5), 543-555.

Modlin, M. (1998). MEDLINE has answers. American Libraries, 29 (11), 41-42.

Musek, M. (2002). Kdo pa bere to revijo? Kazalci, ki odločajo o odpovedovanju/naročanju periodičnih publikacij na papirnem mediju v specialnih in visokošolskih knjižnicah, s posebnim ozirom na slovenski biomedicinski krog. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Oppenheim, C., Greenhalgh, C., & Rowland, F. (2000). The future of scholarly journal publishing. Journal of Documentation, 56 (4), 361-398.

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba Sv. Mohorja.

Pogačnik, S. (1999). Bibliometrična analiza potreb raziskovalcev v Sloveniji po periodičnih publikacijah s področja biomedicine : diplomska naloga. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Smith, R. (2000). The future of scholarly communication. V: Proceedings of the 8th International Congress of Medical Librarianship, 2-5 July 2000, London London: European Association of Health and Information Libraries. Pridobljeno 1.10.2001 s svetovnega spleta: http://www.icml.org/confproc/

Stankus, T. (1986). Journal weeding in relation to declining faculty member publishing. Science & Technology Libraries, 6 (3), 43-53.

Stankus, T. (2000). Journals of the century in the basic sciences. Serials Librarian, 39 (1), 81-144.

Sweeney, L. J. (1999). Confronting crisis : the importance of measuring the use of paper journals in academic libraries. New Library World, 100 (1147), 72-79.

White, H. S. (1980). Factors in the decision by individuals and libraries to place or cancel subscriptions to scholarly and research journals. Library Quarterly, 5, (3), 287-309.

Williamson, M. L. (1985). Seven years of cancellations at Georgia Tech. Serials Librarian, 9 (3), 103-114.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Musek, M. (2014). KAZALCI, KI ODLOČAJO O ODPOVEDOVANJU/NAROČANJU STROKOVNIH REVIJ NA PAPIRNEM MEDIJU V KNJIŽNICAH SLOVENSKEGA BIOMEDICINSKEGA KROGA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(4). https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14033