MEJE RASTI: NEKAJ KORAKOV K METODOLOGIJI RAZISKOVANJA KNJIŽNEGA ZALOŽNIŠTVA

Avtorji

  • Miha Kovač dr. Miha Kovač je zaposlen kot docent na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: miha.kovac@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14037

Ključne besede:

knjige, založništvo, učbeniki, Slovenija, Evropska unija, Finska, primerjalne študije

Povzetek

Izvleček

Članek se navezuje na - tudi v Knjižnici predstavljeno - evropsko raziskavo o konkurenčnosti evropskih knjižno-založniških industrij in pokaže, da je bila v njej uporabljena vprašljiva metodologija. Predlaga nov pokazatelj konkurenčnosti, povprečno rentabilnost posameznega knjižnega naslova, in z njegovo pomočjo pokaže, da je donosnost slovenskega knjižnega založništva in s tem njegova konkurenčnost zaradi visokih proizvodnih in prodajnih stroškov nižja kot v Evropski uniji, čeprav so kriteriji omenjene raziskave slovensko založništvo postavili v sam evropski vrh. Članek v nadaljevanju analizira družbene, zgodovinske, ekonomske in demografske vzroke za nizko donosnost slovenskega knjižnega založništva in hkrati opozori, da se stanje v zadnjih nekaj letih še dodatno slabša, pri čemer se sklicuje tudi na raziskavo, ki jo je spomladi 2002 opravil Center za mednarodno konkurenčnost iz Ljubljane. Avtor v zaključku postavi tezo, da vzrokov za manjšanje števila nakupov knjig ne gre iskati v slabšanju bralnih navad, ampak v cenovni, prodajni, deloma pa tudi vsebinski neprivlačnosti v Sloveniji izdanih knjig.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Analiza stanja in razvojnih možnosti slovenskega založništva z vidika izboljšanja notranje učinkovitosti in možnih podpornih ukrepov vlade. (2002). Ljubljana: Center za mednarodno konkurenčnost.

The Bookseller’s Pocket Yearbook (2001). London: Bookseller Publications, a division of J. Whitaker & Sons.

Cassati, R. (2001). What the Internet tells us about the Real Nature of the Book. Pridobljeno 18.08.2002 s svetovnega spleta: http://www.text-e.org

Groenlund, M., Piccard, R., & Ponni, V. (2000). Competitivness of the European Union Publishing Industries. Bruxelles: European Commission, Enterprise Directorate-General.

Klein, N. (2000). No Logo. London: Flamingo, an inprint of HarperCollins Publishers.

Kovač, M. (1999). Skrivno življenje knjig. Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo, Filozofska fakulteta.

Kovač, M. (2001a). Paul Richardson : klasično knjigo čaka še dolgo in srečno življenje. Revija o knjigi, (8), 26-28.

Kovač, M. (2001b). Slovensko in evropsko knjižno založništvo : stagnacija pod plaščem odličnosti?. Knjižnica, 45 (1-2), 81-98.

Kovač, M. (2001c). Publishing in Post-Communist Central and Eastern Europe: Three Models of Translation. Publishing History, (50), 77-88.

Natek, K. (1998): Slovenija. Geografska, zgodovinska, pravna, politična, ekonomska in kulturna podoba Slovenije. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Venuti, L. (1995). Translators’s Invisibility. A History od Translation. London: Routledge.

Žnideršič, M. (1999). Vpliv države na slovensko založništvo. V Knjiga in bralci IV (str. 115-147). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Žnideršič, M., Podmenik, D., & Kocjan, G. (1999). V Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Drugi uporabljeni viri

Darnton, R. (1990). The Kiss of Lamourette. New York: W.W. Norton˛& Company Inc.

Wolfe, M. (1999). Entertainment Economy. New York: Penguin Books.

Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 19. Ljubljana 1995.

Zbirniki statističnih podatkov iz bilance stanja uspeha. SDK 1996,1997

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kovač, M. (2014). MEJE RASTI: NEKAJ KORAKOV K METODOLOGIJI RAZISKOVANJA KNJIŽNEGA ZALOŽNIŠTVA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(4). https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14037

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)