OB JUBILEJU PROF. DR. JOŽETA SPANRINGA

Avtorji

  • Alenka Šauperl Dr. Alenka Šauperl je zaposlena kot docentka za področje bibliotekarstva na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14044

Ključne besede:

biografije, Spanring Jože, knjižničarji

Povzetek

-

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Spanring, J. (1970). Informatika za biotehnike. Sodobno kmetijstvo, (4), 191-192.

Spanring, J. (1971). Razvoj in oblike primarnega izobraževanja tvocev, obdelovalcev in uporabnikov znanstvenih informacij v Jugoslaviji. V: Prva konferencija o informacijama Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije Radna organizacija i sistem naučnih informacija (Referat 6/7, str.1-24, 79 ref. sl). Beograd, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije.

Spanring J. (1971). Recent Development of Agricultural Informatics through General and International Systems in Yugoslavia. V: IV World Congress of IAALD Paris 20-25 Avril 1970, INRA Paris, str. 335-337

Spanring J. (1971). Informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dejavnost (INDOK) v znanstvenih in raziskovalnih organizacijah. Zdravstveni vestnik 5, str. 183-184

Spanring J. (1972). Izvleček izvlečka študije o primernosti svetovnega informacijskega sistema o znanosti. (UNISIST Synopsis of synopsis). Raziskovalec 4, str. 259-261

Spanring, J. (1972). INDOK center za biotehniko. V Spominski zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 1949-1972. (str. 105-107).Ljubljana: Biotehniška fakulteta.

Prof.dr. Jožetu Spanringu. (1997). Sodobno kmetijstvo, 30 (12), 526-527.

Spanring, J. (1996). Dvojezično večstopenjsko posredovanje izsledkov manjših narodov. COBISS obvestila, 3(3), 23-24.

Spanring, J. (1999). V: Zbornik 1919-1999. (str. 450-451). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

BIOGRAFIJE

Kako citirati

Šauperl, A. (2014). OB JUBILEJU PROF. DR. JOŽETA SPANRINGA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14044

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>