SPLETNE STRANI SPLOŠNE KNJIŽNICE: UPORABNIKOV ZANESLJIVI REFERENČNI VIR

Avtorji

  • Silva Novljan Dr. Silva Novljan je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot svetovalka za splošne knjižnice Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: silva.novljan@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14047

Ključne besede:

spletne strani, splošne knjižnice, sodelovanje

Povzetek

Izvleček

Naglica sprememb v informacijski družbi povzroča knjižničarjem nemalo težav, saj se spopadajo z njimi pogosto z nespremenjeno količino denarja in knjižničnega osebja ter brez strokovnih priporočil za uvajanje določene novosti v knjižnično dejavnost. To velja tudi za oblikovanje spletnega mesta. V članku je dan poudarek načinom reševanja problema uvajanja novosti na primeru oblikovanja spletnega mesta. Spremembe je možno (laže) obvladovati, če upoštevamo 1. - namen knjižnice (spletnega mesta), 2. - izhodišča, ki veljajo za načrtovanje uresničevanje namena, 3. - sodelovanje med knjižnicami in sorodnimi ustanovami. Avtorica ponuja, ob uporabi splošnega vedenja o knjižnicah in ključnih novostih iz zakonodajne prakse, predlog elementov, ki jih je moč uporabiti pri načrtovanju vsebine spletnega mesta, s katerim želi knjižnica povečati in posodobiti uporabo obstoječe knjižnice in ponuditi nove elektronske vire svojim uporabnikom. Sodelovanje med knjižnicami pri oblikovanju načrta spletnih strani in izboru vsebine pa priporoča, ker opogumlja knjižnice za uvajanje novosti, poveča hitrost uvajanja novosti in kakovost spletnih strani in ker povečuje stroškovno učinkovitost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Brophy, P. (2001). The library in the twenty-first century. London: Library Association Publishing.

Cooke, A. (2001). A guide to finding guality information on the intenret. London: Library Association Publishing.

Griffiths, P. (2000). Managing your internet and intranet services: The information and library professionals guide to strategy. London: Library Association Publishing.

Internetni manifest Ifle. (2003). Knjižničarske novice, 13 (1). Priloga.

Moore, N. (2002). The information society. V Unesco: World information report, 1997/1998. Pridobljeno 24.12.2002 s spletne strani: http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database

Novljan, S. (2002). Spletne strani slovenskih splošnih knjižnic. Knjižnica, 46 (1-2), 45-59.

Splošne knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice. (2002). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

St. Clair, G. (1993). Customer service in the information environment. London: Bowker-Saur.

Zakon o dostopnosti informacij javnega značaja. (2003). Uradni list RS, št. 24/0900.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87/4446.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Novljan, S. (2014). SPLETNE STRANI SPLOŠNE KNJIŽNICE: UPORABNIKOV ZANESLJIVI REFERENČNI VIR. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14047

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)