POPIS KNJIŽNIH VEZAV

Avtorji

  • Blanka Avguštin Florjanovič Blanka Avguštin Florjanovič je zaposlena na Ministrstvu za kulturo, Arhiv Republike Slovenije Naslov: Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: blanka.avgustin@gov.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14050

Ključne besede:

Frančiškanski samostan Kostanjevica, inkunabule, tiski, 16. stoletje, dokumentacija, popis, poškodbe, pogoji hrambe

Povzetek

Izvleček

Knjižnica v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici je nastala sredi 17. stoletja, vendar hrani tudi inkunabule in tiske 16. stoletja. V prispevku je predstavljen popis starejših knjig, ki ga uporabljamo ob konservatorsko-restavratorskem posegu, in predlog popisa starejših knjižnih vezav za bibliotekarje. Sledi razčlenitev in opis poškodb, zaščita knjig in priporočljiva hramba starejših knjig. Dodana je tudi dokumentacija, ki sledi vsakemu popisu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BRECELJ, M.: Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici, Nova Gorica, Frančiškanski samostan na Kostanjevici, 1989

BRITISH standard 5454: 2000: recommendations for the storage and exhibition of archival documents, London, British Standard Institution, 2000

CLARKSON, C.: Varno ravnanje s srednjeveškimi rokopisi in prvotiski in njihovo razstavljanje, v: Konserviranje knjig in papirja: zbornik razprav, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 1997, str. 141-189

CLARKSON, C.: English Monastic Bookbinding in the Twelfth Century, v: »Ancient and Medieval Book Materials and Tehniques«, Citta del Vaticano, 1993, str. 181-200

ČUČNIK MAJCEN, N.: Zapis v čas: osnove varovanja in konserviranje knjižničnega in arhivskega gradiva. Ljubljana: samozaložba, 1996

ENCIKLOPEDIJA Slovenije: 1, 2, 3, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-1989

GSPAN, A., BADALIĆ, J.: Inkunabule v Sloveniji, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1957

HARTHAN, J. P.: Bookbindings, London, Her Majestiy˘s stationery office, 1985

IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Filozofska fakulteta, 2000

OXFORDOVA enciklopedija zgodovine: od pradavnine do 19. stol., Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1993

SVETOVNA zgodovina: od začetkov do danes, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1976

ŠKOFLJANEC, J.: Red manjših bratov (O.F.M.) in provinca Sv. Križa, v: Frančiškani v Ljubljani, Ljubljana, samostan in župnija Marijinega oznanjenja, 2000, str. 10-79

VODOPIVEC, J.: Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 2000

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Avguštin Florjanovič, B. (2014). POPIS KNJIŽNIH VEZAV. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14050