KDO NAJ BO ZAVEZANEC ZA OBVEZNI IZVOD TISKANIH PUBLIKACIJ?

Avtorji

  • Damijana Kisovec Trček Damijana Kisovec Trček je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici, v Oddelku za pridobivanje gradiva. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.4.14058

Ključne besede:

zakon o obveznem izvodu, obvezni izvod, zavezanec za obvezni izvod, tiskar, založnik, izdajatelj

Povzetek

Izvleček

Ob sestavljanju novega zakona o obveznem izvodu avtorica v članku poskuša odgovoriti na dilemo, koga določiti za zavezanca za pošiljanje obveznih izvodov tiskanih publikacij, tiskarja ali založnika oz. izdajatelja. Pokaže na praktične primere prednosti in slabosti prvih ter drugih. Sklene, da se z izbiro založnika oz. izdajatelja za enega od zavezancev sicer poveča njihovo število, kar ima lahko za posledico oteženo izvajanje kontrole nad njimi. Kljub temu naj se zaradi izkristaliziranih odnosov izmenjave publikacij v novem zakonu določi za zavezanca tako tiskarja kot založnika oz. izdajatelja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Kodrič-Dačić, E. (1997). 190 let obveznega izvoda na Slovenskem. V E. Kodrič-Dačić (ur.) Zapisi za prihodnost (str. 7-20). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Larivière, J. (2000). Guidelines for legal deposit legislation. Pridobljeno 26. 8. 2002 s spletne strani: http://www.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep.htm

Legal deposit. Act No. 32 of 9 June 1989 relating to the legal deposit of generally available documents with regulations [Norveška]. Pridobljeno 5. 9. 2003 s spletne strani. http://www.nb.no/html/legal_deposit.html

Legal deposits, The Royal Library Sweden: Who should send in deposit copies? Pridobljeno 5. 9. 2003 s spletne strani: http://www.kb.se/Ple/eng/who.htm

Letno poročilo 2002. Pridobljeno 1. 9. 2003 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/onuk/porocilo2002

Obligations for publishers. Pridobljeno 5. 9. 2003 s spletne strani: http://www.osi.hu/cpd/laws/issues/obligations.htm

Register podjetij. Podatki pridobljeni 1. 9. 2003 s spletne strani: http://www.gzs.si/register/iskanje.asp

Zakon o obveznem pošiljanju tiskov. Uradni list SRS, 1972, l. 29, št. 55.

Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti. Uradni list RS, 1994, l.4, št. 42.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kisovec Trček, D. (2014). KDO NAJ BO ZAVEZANEC ZA OBVEZNI IZVOD TISKANIH PUBLIKACIJ?. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(4). https://doi.org/10.55741/knj.47.4.14058