STANJE, UPORABA IN ZAŠČITA ČASOPISNEGA GRADIVA V ČASOPISNI ČITALNICI NUK

Avtorji

  • Katja Rapuš Katja Rapuš je zaposlena v Arhivu RS kot pripravnica v konservatorskem centru. Naslov: Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: katja_rapus32@yahoo.com

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.4.14059

Ključne besede:

zaščita gradiva, konservacija, mikrofilmanje, digitalizacija, fotokopiranje, časopisi, arhiviranje, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana

Povzetek

Izvleček

Časopisno gradivo sodi zaradi slabe kakovosti papirja, velikih formatov in razmeroma pogoste rabe v kategorijo najbolj ogroženega. Žal so postopki varne hrambe in uporabe časovno izredno zamudni ter strokovno zahtevni in dragi, zato je materialno varovanje v slovenskih zbirkah nezadovoljivo. Dostopnost do te vrste gradiva je v mnogih primerih otežena, v nekaterih pa tudi nemogoča. Popis stanja časopisnega gradiva v časopisnem oddelku NUK je bil izveden z namenom ugotoviti njegovo trenutno stanje, na katerega je vplivala dosedanja uporaba ter pretekli programi varovanja in zaščite v NUK. Popis bo lahko služil kot pomoč pri selekciji, hrambi, uporabi in retrospektivnem reproduciranju tega gradiva. Osnovni namen raziskave je bil pripraviti ogrodje za selekcijo gradiva za projekte ustrezne trajne hrambe in varne uporabe časopisnega gradiva v NUK, kakor tudi v ostalih slovenskih knjižnicah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Čučnik-Majcen, N. (1996). Zapis v čas: osnove varovanja in konserviranja knjižničnega in arhivskega gradiva. Ljubljana: samozal.

Gazvoda, J. (1991). Mikrofilmska zaščita knjižničnega gradiva v Sloveniji. Projekt mikrofilmanja časnikov v NUK in KIS. Specialistična naloga. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Ifla načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim. (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo: Arhiv Republike Slovenije.

Managing the preservation of periodicals and newspapers: proceedings of the IFLA Symposium = Gérer la conservation des périodiques et de la presse: actes du Symposium IFLA, Bibliotheque nationale de France, Paris, 21-24 August 2000. (2002). München: Saur.

Rapuš, K. (2003). Stanje, uporaba in zaščita časopisnega gradiva v časopisni čitalnici NUK. Diplomsko delo. Ljubljana, Mirna Peč: [K. Rapuš].

Šlebinger, J. (1937). Slovenski časniki in časopisi: bibliografski pregled od 1797-1936. Ljubljana : [s.n.].

Vodopivec, J. (2000). Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj = Medieval bindings in Slovenia: binding structures on stiff-board manuscripts. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Rapuš, K. (2014). STANJE, UPORABA IN ZAŠČITA ČASOPISNEGA GRADIVA V ČASOPISNI ČITALNICI NUK. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(4). https://doi.org/10.55741/knj.47.4.14059