DIGITALNO KARTOGRAFSKO GRADIVO, NOV IZZIV KARTOGRAFSKIH ZBIRK

Avtorji

  • Renata Šolar Mag. Renata Šolar je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici kot vodja Kartografske in slikovne zbirke. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: renata.solar@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.4.14060

Ključne besede:

kartografsko gradivo, digitalizacija, kartografske zbirke, bibliografski opis, geoprostorski standardi

Povzetek

Izvleček

Avtorica v članku ugotavlja razlike med digitalnim in tradicionalnim kartografskim gradivom ter izpostavlja posebnosti njihove bibliografske obdelave. Navaja in opisuje tudi osnovne geoprostorske standarde, ugotavlja stanje na področju digitalnega kartografskega gradiva v Sloveniji ter opisuje izkušnje z digitalnim kartografskim gradivom drugod po svetu.

Abstract

The article points out the differences between printed and digital maps, presents particularities in bibliographic records, mentions and describes main geospatial standards, presents the situation in digital mapping in Slovenia and describes experiences with digital maps abroad.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahonen, P. (2003). Metadata of geographic information. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Ahonen, Paula (2002)

Bärnhielm, G. (1998). Digital cartography in the Royal Library - National library of Sweden. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Bäärnhielm, Göran (1998)

Bühler, J. (1998). Digital Maps in Map Collections: Presenting New Electronic Media. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Bühler, Jürg (1998)

Bühler, J. (2000). Map collections and the Internet: some ideas about various online map services, based on the ETH map collection in Zürich. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Bühler, Jürg (2000)

Bühler, J. (2002). From the Map Collection to an Information Center for Geodata – a new perspective? Delovno gradivo na 13. konferenci Groupe des Cartothécaires de Liber, Helsinki 2002.

COMARC/B format : format za bibliografske podatke : priročnik za uporabnike (1991-<2002>). Maribor: IZUM.

Content Standard for Digital Spatial Metadata, FGDC-STD-001-1998. Pridobljeno 31.7.2003 s spletne strani: http://www.fgdc.gov/metadata/csdgm/ in http://www.state.wi.us/agencies/wlib/sco/meta/colorstd/imapcsdgm.html

Cromley, E.K. (1997). Digital Map Librarianship : Maps and Digital Spatial Data. Pridobljeno 29.6.2003 s spletne strani: http://magic.lib.uconn.edu/exhibits/ifla/MapsAndDigitalSpatialData.html

Digital Geographic Information Working Group, DGIWG. Pridobljeno 31.7.2003 s spletne strani: http://www.digest.org/About2.htm

Dimec, Z. (2002). Metapodatki ali katalog virtualnega sveta : kako urediti kaos? Knjižnica, 46 (3), 71-90.

Dublin Core. Pridobljeno 23.6.2003 s spletne strani: http://dublincore.org/in http://dublincore.org/documents/2003/06/02/dces/

Dupont, H. (1998). Legal Deposit in Denmark - the new law and electronic products. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Dupont, Henrik (1998)

Federal Geographic Data Committee, FGDC. Pridobljeno 30.7. 2003 s spletne strani: http://www.fgdc.gov/

Fleet, C. (1998). Ordnance Survey digital data in UK legal deposit libraries. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Fleet, Chris (1998)

Fleet, C. (2002). The legal deposit of digital spatial data in the United Kingdom. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Fleet, Chris (2002)

Kildushevskaya, L., & Kotelnikova, N. (2002). Problems of preservation and accessibility of cartographic publications in the National Libraries of Russia. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Kildushevskaya, Ludmila & Natalia Kotelnikova (2002)

Kotelnikova, N., & Kildushevskaja, L. (2000). Electronic maps and atlases in the Russian State Library and the Russian National Library. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Kotelnikova, N., and L. Kildushevskaja (2000)

ISBD(CM) : mednarodni standardni bibliografski opis kartografskega gradiva (1999). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

ISBD(ER): mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov (2000). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

ISO/TC 211. Pridobljeno 29.7.2003 s spletne strani: http://www.isotc211.org/

Lipej, B. (1998). Slovenska kartografija danes. V Geografski atlas Slovenije (str. 52-53). Ljubljana: DZS.

Maitra, J.B., & Andersen, N. (2003). Geospital Standards (Article 1 of 4). Pridobljeno 30.7.2003 s spletne strani: http://www.fgdc.gov/publications/documents/standards/geospatial_standards_part1.html

MARC 21 format for bibliographic data : including guidelines for content designation (1999-<2002>). Washington: Cataloging Distribution Service, Library of Congress; Ottawa: National Library of Canada.

Open GIS Consortium, OGC. Pridobljeno 31.7.2003 s spletne strani: http://www.opengis.org/

Petrovič, D. (2000). Topografske karte in topografske baze v Sloveniji. V Vojaška geografija v Sloveniji (str. 261-272). Ljubljana: Generalštab Slovenske vojske ; Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta.

Petrovič, D., & Smodiš, M. (1998). Vzpostavitev sistema državnih topografskih baz in kart v merilih 1:5000 in 1:25000. Geodetski vestnik, 42 (3), 243-251.

Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia, Pandora. Pridobljeno 26.9.2003 s spletne strani http://pandora.nla.gov.au/selectionguidelines.html#p6.8

Priročnik za UNIMARC. Format za bibliografske podatke (1999). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Rojc, B. (2001). Zemljevid. V Enciklopedija Slovenije, 15. zv. (str. 154-158). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Stenval, J. (2002). The Challenge of Preserving Digital Maps. Pridobljeno 1.8.2003 s spletne strani: Stenvall, Jani (2002)

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Šolar, R. (2014). DIGITALNO KARTOGRAFSKO GRADIVO, NOV IZZIV KARTOGRAFSKIH ZBIRK. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(4). https://doi.org/10.55741/knj.47.4.14060

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)