UPORABA ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV V VLADNIH KNJIŽNICAH

Avtorji

  • Simona Omahen Simona Omahen je zaposlena na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani. Naslov: Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: simona.omahen@email.si
  • Maja Žumer Dr. Maja Žumer je zaposlena kot docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: maja.zumer@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.3.14067

Ključne besede:

specialne knjižnice, vladne knjižnice, elektronski informacijski viri

Povzetek

Izvleček

Članek prikazuje uporabo elektronskih informacijskih virov v vladnih knjižnicah. Navaja opredelitev vladnih knjižnic in elektronskih publikacij. Na vzorcu vladnih knjižnic je bilo raziskano, kakšno je stanje glede uporabe elektronskih informacijskih virov v vladnih knjižnicah. Na osnovi izvedenih intervjujev v petih vladnih knjižnicah ugotavljamo, da v obiskanih vladnih knjižnicah o uporabi elektronskih informacijskih virov v večini ne razmišljajo. To, kar imajo in uporabljajo, se jim zdi samoumevno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Activities & Services. (7.3.2003). Pridobljeno 27.5.2003 s spletne strani: http://www.ifla.org/act-serv.htm

Češnovar, N. (2002). Razvoj specialnih knjižnic v Sloveniji. Knjižnica, 46 (1-2), 169-177.

Division of Special Libraries. (27.5.2002). Pridobljeno 27.5.2003 s spletne strani: http://www.ifla.org/VII/d2/dsl.htm

Government Libraries Section. (8.5.2003). Pridobljeno 27.5.2003 s spletne strani: http://www.ifla.org/VII/s4/sgl.htm

Slovenski standardi za specialne knjižnice. 1990. Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, 11 (87). DOI: https://doi.org/10.2307/41164164

Žumer, M. (1997). Obvezni izvod elektronskih publikacij. V: Zapisi za prihodnost: 190 let obveznega tiska na slovenskem (str. 68-82). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Omahen, S., & Žumer, M. (2014). UPORABA ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV V VLADNIH KNJIŽNICAH. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(3). https://doi.org/10.55741/knj.47.3.14067

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>