NOVI VIRI NA INTERNETU IN NJIHOVA TAKSONOMIJA

Avtorji

  • Dunja Kalčič Dunja Kalčič je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici kot vodja Zbirke serijskih publikacija in vodja ISSN centra Slovenije. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: dunja.kalcic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14078

Ključne besede:

mednarodni standardni bibliografski opis, serijske publikacije, kontinuirani viri, integrirni viri, URN, URL, DOI, trajni označevalci

Povzetek

Izvleček

Članek opisuje nove vire na internetu in njihovo taksonomijo. Predstavljen je revidirani standard ISBD(CR) za kontinuirane vire ter spremembe in razlike v bibliografskem opisu za serijske publikacije in za integrirne vire. Opisane so glavne značilnosti revizije priročnika, standarda in formata ISSN ter možnost uporabe številke ISSN, ne le kot identifikatorja kontinuiranih virov na internetu, ampak tudi kot trajnega označevalca le-teh v okviru URN.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Hirons, J. & Reynolds, R. (1998). Proposal to adopt a modified C approach. Pridobljeno 18. 4. 2004 s spletne strani: http://lcweb.loc.gov/acq/conser/modelc.gif

Parent, I. (2003). From ISBD(S) to ISBD(CR). The Serials Librarian, 43 (4), 73-81.

Pelle, F., Godefroy P. & Rozenfeld, S. (2000). Electronic Archive Registry: presentation of the results of a pilot project. Pridobljeno 10. 5. 2004 s spletne strani: http://www.icsti.org/2000workshop/pelle.html

Pelle, F. (2002). ISSN: an ongoing identifier in a changing world. The Serials Librarian, 41 (3-4), 31-42.

Saint-Exupery, A. de (2003). Mali princ. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kalčič, D. (2014). NOVI VIRI NA INTERNETU IN NJIHOVA TAKSONOMIJA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(4). https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14078