METAPODATKI ZA TRAJNO OHRANJANJE ELEKTRONSKIH VIROV

Avtorji

  • Alenka Kavčič-Čolić Mag. Alenka Kavčič-Čolić je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot vodja Bibliotekarskega raziskovalnega centra. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14079

Ključne besede:

metapodatki, elektronski viri, trajno ohranjanje, model OAIS, mednarodne primerjave, metadata

Povzetek

Izvleček

Metapodatki nam posredujejo pomembne informacije o elektronskih virih in nam pomagajo pri njihovi lokalizaciji. Zaradi naraščanja števila digitalnih arhivov se v zadnjih letih vse večjo pozornost posveča metapodatkom za trajno ohranjanje, ki naj bi omogočili dostop do elektronskih virov tudi v prihodnosti. Namen tega prispevka je predstaviti pomen in funkcijo metapodatkov za trajno ohranjanje v okviru elektronskega arhiva, ki sledi modelu OAIS. Avtorica prispevka predstavlja nekatere pomembnejše mednarodne rešitve na tem področju in predlaga minimalni nabor metapodatkov za trajno ohranjanje elektronskih virov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cedars Guide to preservation metadata (2002). Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.leeds.ac.uk/cedars/guideto/metadata

The Cedars Project Team and UKOLN (2000). Metadata for digital preservation: the CEDARS project outline specification. Draft for public consultation. Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.leeds.ac.uk/cedars/MD-STR~5.pdf

Guilliland-Swetland, A. J. (2000). Introduction to Metadata: Setting the Stage. 12 str. (Pathways to Digital Information). Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata

Lupovici C. & Masanès J. (2000). Metadata for Long Term Preservation. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 2000. (NEDLIB Report series ; 2) Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/NEDLIBmetadata.pdf

Metadata standards framework - preservation metadata (2002). Wellington: National Library of New Zealand Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.natlib.govt.nz/files/4initiatives_metaschema.pdf

OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata (2002). Preservation Metadata and the OAIS Information Model. A metadata framework to support the preservation of digital objects. Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/pm_framework.pdf

Preservation metadata for digital collections : exposure draft (1999). Canberra: National Library of Australia Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.nla.gov.au/preserve/pmeta.html

Reference Model of an Open Archival Information System (OAIS) : Recommendation for space data system standards : CCSDS 650.0-B-1.Blue Book (2002). Washington: CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) Secretariat. Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/ref_model.html

Steenbakkers, J. (2000). The Nedlib Guidelines : Setting up a Deposit System for Electronic Publications. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek. (NEDLIB Report series ; 5). Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/NEDLIBguidelines.pdf

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kavčič-Čolić, A. (2014). METAPODATKI ZA TRAJNO OHRANJANJE ELEKTRONSKIH VIROV. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(4). https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14079

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>