TEORETIČNI MODEL DIGITALNIH ARHIVOV

Avtorji

  • Alenka Kavčič-Čolić Mag. Alenka Kavčič-Čolić je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot vodja Bibliotekarskega raziskovalnega centra. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14080

Ključne besede:

digitalni arhivi, informacijski modeli, OAIS, elektronski viri, trajno ohranjanje

Povzetek

Izvleček

Nacionalne organizacije, ki prevzemajo odgovornost za trajno ohranjanje elektronskih virov, morajo izpolnjevati določene pogoje. Med ostalim mora njihov skladiščni sistem temeljiti na referenčnem modelu odprtega arhivskega informacijskega sistema (OAIS). V prispevku je predstavljen model OAIS in nekatere pomembnejše mednarodne izkušnje pri njegovem uvajanju. Omenjen je tudi projekt Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) in Instituta “Jožef Stefan”, ki ima za cilj zgraditi tovrstni digitalni arhiv v NUKu, in ki temelji na omenjenem modelu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Day, M. (1998). CEDARS: Digital preservation and metadata. Sixth DELOS Workshop: Preservation of Digital Information, Tomar, Portugal, 17-19 June 1998. Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/presentations/delos6/cedars.html

INTERNET ARCHIVE. Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://webdev.archive.org/

Kavčič-Čolić, A. (2001). Elektronsko arhiviranje spletnih strani: nov izziv za nacionalne knjižnice. V Ambrožić, M. (Ur.). Digitalna knjižnica : Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 211-224). Ljubljana: ZBDS, 2001.

NEDLIB (Networked European Deposit Library) [informacije o projektu]. Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://www.kb.nl/coop/nedlib/

Novak, M. (2002). Arhivsko in dokumentarno gradivo ter sistemi zagotavljanja kakovosti. Sodobni arhivi, 24, 32-45. Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://www.cimrs.uni-mb.si/novak.pdf

OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata (2002). Preservation Metadata and the OAIS Information Model. A metadata framework to support the preservation of digital objects. Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/pm_framework.pdf

PANDORA [informacije o projektu]. Pridobljeno 15.4.2003 s spletne strani: http://pandora.nla.gov.au/index.html

PANDORA [dokumeti in priročniki]. Pridobljeno 15.4.2003 s spletne strani: http://pandora.nla.gov.au/documents.html

Reference Model of an Open Archival Information System (OAIS) : Recommendation for space data system standards : CCSDS 650.0-B-1.Blue Book (2002). Washington: CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) Secretariat. Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/ref_model.html

Steenbakkers, J. (2000). The Nedlib Guidelines : Setting up a Deposit System for Electronic Publications. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. (NEDLIB Report series ; 5). Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/NEDLIBguidelines.pdf

Trusted Digital Repostiories: Attributes and responsibilities : an RLG-OCLC Report (2002). Mountain View, CA: RLG. Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://www.rlg.org/longterm/repositories.pdf

Werf, T. van der (2000). The Deposit System for Electronic Publications: A process Model. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. (NEDLIB Report Series ; 6). Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/DSEPprocessmodel.pdf

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kavčič-Čolić, A. (2014). TEORETIČNI MODEL DIGITALNIH ARHIVOV. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(4). https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14080

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>