ANALIZA RABE OZNAČEVALCEV NAPAK: [sic] in [i. e.] v slovenskem vzajemnem katalogu

Avtorji

  • Maja Kokove-Hrovat Maja Kokove-Hrovat je zaposlena v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin kot bibliotekarka pripravnica. Naslov: Tumov drevored 6, 5220 Tolmin Naslov elektronske pošte: maja.kokove.hrovat@email.si
  • Maja Žumer Dr. Maja Žumer je docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: maja.zumer@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14081

Ključne besede:

katalogizacija, vzajemni katalog, katalogizacijska pravila, označevalci napak

Povzetek

Izvleček

Tiskarske napake niso redek pojav na publikacijah. Zaradi možnih posledic napačne interpretacije morajo katalogizatorji nanje opozoriti. V bibliografskem opisu te napake označijo z označevalci napak, ki jih uporabljajo v skladu s katalogizacijskimi pravili. Analizirana je bila raba označevalcev [sic] in [i. e.] v slovenskem vzajemnem katalogu COBIB. Označevalce smo iskali v kraju izida, v imenu založnika in v naslovu publikacij. Dobljeni rezultati posameznih poizvedb so bili razvrščeni v različne kategorije in komentirani. Analizirane so bile tudi katalogizatorjeve napake. V zaključku so podani predlogi za boljše odkrivanje tiskarskih napak in ustreznejše označevanje le-teh. Predvsem je poudarjen pomen uporabe pravilnikov in priročnikov s katalogizacijskimi pravili.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anglo-american cataloging rules. 2nd ed. 1998 revision. (1998). Chicago: ALA.

Beall, J. (2001). Publishers’ errors make catalogers [sic]: an analysis of the error indicators [sic] and [i. e.] in cataloging. Cataloging and classification quaterly, 32 (3), 87-107. DOI: https://doi.org/10.1300/J104v32n03_07

Bowman, J. H. (2001). Sic catalog sindrome: title page description as a barier to retrieval. Cataloging and classification quaterly, 32 (1), 39-54. DOI: https://doi.org/10.1300/J104v32n01_04

COMARC/B format za bibliografske podatke. (1991). Maribor: IZUM.

Dimec, Z. (1994). Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v COBISS-u: analiza problematike in možni ukrepi za izboljšanje. Knjižnica, 38 (3-4), 75-92.

PREKAT: priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil. (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Drugi dio: Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kokove-Hrovat, M., & Žumer, M. (2014). ANALIZA RABE OZNAČEVALCEV NAPAK: [sic] in [i. e.] v slovenskem vzajemnem katalogu. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(4). https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14081

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>