DOMSKE KNJIŽNICE: KNJIŽNICE V DIJAŠKIH DOMOVIH

Avtorji

  • Peter Pavletič Peter Pavletič je zaposlen kot bibliotekar pripravnik v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu Naslov: Tumov drevored 6, 5220 Tolmin Naslov elektronske pošte: peter.pavletič@email.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.3.14089

Ključne besede:

domske knjižnice, šolske knjižnice, dijaški domovi, Slovenija

Povzetek

Izvleček

Domskih knjižnic se v Sloveniji ne obravnava enakovredno njihovemu pomenu. Njihov namen je dvojen: razvijati učenčevo pismenost, še zlasti bralno, kritično in ustvarjalno mišljenje ter ponujati možnosti za učenje in aktivno preživljanje prostega časa. To morajo uresničevati z dobro zbirko strokovno urejenega knjižničnega gradiva, ki ga redno posodabljajo in s strokovnim osebjem predstavljajo uporabnikom: gojencem in vzgojiteljem. Z anketnim vprašalnikom smo ugotovili, da knjižnice v domovih srednjih šol opravljajo svojo knjižnično dejavnost glede na možnosti dokaj uspešno. Največ težav imajo zaradi neustrezne zasedbe delovnega mesta knjižničarja in nizkih finančnih sredstev. Tovrstno dejavnost bi bilo potrebno temeljito analizirati in poiskati ustrezne rešitve, da bi se vsaj ohranila, če že ne razvijala.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Golob, D. & Žunkovič, F. (1996). Izraba prostega časa v Dijaškem domu Tezno. Iskanja vzgoja prevzgoja, 13 (15), str. 94–110.

Lešnik, R. (1982). Prosti čas: Delo človek družba vzgoja. Maribor: Obzorja.

Novljan, S. & Steinbuch, M. (1996). Šolska knjižnica v izobraževanju (za 21. stoletje): Analiza stanja šolskih knjižnic z usmeritvami razvoja. Ljubljana: NUK.

Novljan, S. (1996). Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli. Doktorsko delo. Ljubljana: [S. Novljan].

Odredba o normativih in standardih v dijaških domovih. (1997). Uradni list RS, št. 37.

Okvirni vzgojni program za dijaške domove. (1994). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.

Pavletič, P. (2003). Domske knjižnice: Knjižnice v dijaških domovih. Dipl. delo. Tolmin, Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Seznam dijaških domov po občinah. Pridobljeno 17. 5. 2003 s spletne strani: http://www.mszs.si/slo/solstvo/ss/seznam_dijaski_domovi.asp

Standardi in normativi za šolske knjižnice. (1995). V Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici srednje šole (str. 14–17). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Šauperl, A. (1992). Domska knjižnica – vir znanja in kulturnega razvedrila. Didakta, (5), str. 30–32.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. (1996). Uradni list RS, št. 19.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Pavletič, P. (2014). DOMSKE KNJIŽNICE: KNJIŽNICE V DIJAŠKIH DOMOVIH. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(3). https://doi.org/10.55741/knj.48.3.14089