POMEN SAMOPODOBE BIBLIOTEKARJAV KOMUNIKACIJSKEM PROCESU

Avtorji

  • Darja Kobal Grum Doc. dr. Darja Kobal Grum je zaposlena na Oddelku za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: darja.kobal@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.3.14090

Ključne besede:

samopodoba, bibliotekarji, komunikacija, referenčni pogovor

Povzetek

Izvleček

Prispevek obravnava pomen samopodobe bibliotekarja v komunikacijskem procesu. V komunikacijski proces je na prvem mestu zajet referenčni pogovor, kar članek tudi poudari, nato pa se poglablja tudi na druge ožje in širše vidike komuniciranja. Analiza kaže, da je samopodoba bibliotekarja hierarhično urejena, strukturirana in torej sestavljena iz večjega števila področij. Vsa področja enakovredno prispevajo k razvoju in ohranjanju ustrezne bibliotekarjeve samopodobe, čeprav nekatera na bolj neposreden način. Za razvoj visoke strokovne samopodobe je temeljnega pomena, da bibliotekar razvija vsa področja samopodobe, od individualne do socialne. Prispevek se zaključi z ugotovitvijo, da je za učinkovit referenčni pogovor in komunikacijo z ožjim in širšim okoljem temeljnega pomena prav strukturirana in pozitivna strokovna samopodoba in podaja nekatere smernica za njeno oblikovanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Burns, R. B. (1979). The Self-Concept in Theory, Measurement, Development and Behavior. London and New York: Longman.

Dervin, B. (1977). Useful theory for librarianship: Communication, not information. Drexel Library Quarterly, 13 (3), 16-32.

Dewdney, P. & Ross, C. S. (1994). Flying a light aircraft: Reference service evaluation from the user’s viewpoint. RQ, 34 (2), 217-230.

Diaz, F. D. (1990). L’Intelligence sociale et represetation du pere. Une etude comparee. (Lille-These).

Goethals, G. R. & Strauss, J. (1991). The study of the self: Historical perspectives and contemporary issues. V G. R. Goethals & J. Strauss (Ur.), The self: Interdisciplinary approaches. Spring-Verlag, New York

James, W. (1890). Principles of psychology. New York: Holt.

Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Kobal Grum, D. (2003). (Ur.). Bivanja samopodobe. Ljubljana: i2.

Kobal, D. & Zabukovec, V. (2002). Sociocognitive profile patterns of future information specialists. V Badovinac, B. (Ur.), Hum@n beings and information specialists : future skills, qualifications, positioning : proceedings (str. 223-231). Ljubljana: Faculty of Arts, Dept. of Library and Information Science and Book Studies; Stuttgart: University of Applied Sciences.

Musek, J. (1985). Model referenčnega delovanja jaza. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije

Musek, J. (1992). Struktura jaza in samopodobe. Anthropos, 24 (III-IV), 59-79.

Pervin, L. A. (1996). The Science of personality. New York: John Wiley&Sons, Inc.

Shavelson, R. J. & Bolus, R. (1982). Self-Concept: The Interplay of Theory and Methods. Journal of Educational Psychology, 74 (1), 3-17.

Tam, A. S. F. & Watkins, D. (1995). Towards a hierarchical model of selfconcept for Hong Kong Chinese adults with physical disabilities. International Journal of Psychology, 30 (1), 1-17.

Urbanija, J. (1995). Slovenski knjižničarji o sebi, Knjižnica, 39 (1-2), 27-48.

Weingand, D. E. (1997). Customer service excellence: A concise guide for librarians. Chicago: ALA.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kobal Grum, D. (2014). POMEN SAMOPODOBE BIBLIOTEKARJAV KOMUNIKACIJSKEM PROCESU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(3). https://doi.org/10.55741/knj.48.3.14090