UČBENIKI V POSTSOCIALISTIČNIH DRŽAVAH: NASTAVKI ZA PRIMERJALNO ANALIZO

Avtorji

  • Miha Kovač Dr. Miha Kovač je kot docent zaposlen na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: miha.kovac@siol.net
  • Mojca Kovač Šebart Dr. Mojca Kovač Šebart je kot izredna profesorica za področje pedagoške sociologije zaposlena na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: mojca.kovac-sebart@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.3.14096

Ključne besede:

učbeniki, organizacija znanja, knjižni trg, vzgoja, izobraževanje, poučevanje, učenje, tranzicijske države, textbooks

Povzetek

Izvleček

Članek uvodoma analizira ključne lastnosti knjige kot tiskanega medija in opozarja na njeno dvojno naravo: njena »fizična« eksistenca je praviloma vezana na delovanje tržnih mehanizmov, medtem ko s svojo vsebino knjiga praviloma posega v kulturno, izobraževalno ali znanstveno sfero, za katere vsaj v kontinentalni Evropi velja, da naj ne bi bile podvržene neposrednemu delovanju tržnih mehanizmov. Članek postavlja tezo, da ostaja ta dvojna narava knjige in z njo vpliv delovanja tržnih mehanizmov na organizacijo znanja v knjižnem formatu neraziskano področje. Še bolj neraziskano področje so učbeniki, ki veljajo tako med pedagogi kot raziskovalci knjige za efemerno področje. Zato se raziskovanje modelov izdajanja učbenikov postavlja v presečišče treh slepih peg sodobnih družboslovnih in humanističnih ved, ki jih namesto resnih analitičnih modelov obvladuje prepričanje o samoumevni organiziranosti področja. Članek skozi primerjalno analizo modelov izdajanja učbenikov v malih tranzicijskih in razvitih državah pokaže, da je ta samoumevnost vedno kulturno naddoločena. Ob tem skuša tudi razvojno primerjati različne modele oskrbe z učbeniki in na tej podlagi izdelati nekaj možnih scenarijev razvoja oskrbe z učbeniki v slovenskem prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anderson, Benedict (1998). Zamišljene skupnosti. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Book 2010. Developments and Trends in the Book trade – summary. (2003). Eds. Lauri Saarinen, Juri Joensuu & Raine Koskimaa. Publications for the Research Centre for Contemporary Culture. Jyaskyla: University of Jyaskyla.

Briggs, Asa & Burke, Peter (2002). A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet. Cambridge: Polity Press.

Burke, Peter (2002). A Social History of Knowledge. Cambridge: Polity Press.

Eisenstein, Elizabeth (1979). The Printing Press as an Agent of Change. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107049963

Darnton, Robert (1990). The Kiss of Lamourette. New York: W.W. Norton & Company Inc.

Feather, John (1988). A History of British Publishing. London; New York: Routledge.

Graves, Norman (2001). School Textbook Research. The Case of Geography 1800-2000. London: Institute of Education, University of London.

Hemmungs Wirten, Eva (1998). Global Infatuation. Explorations in Global Publishing and Texts. Uppsala: Section for Sociology of Literature at the Department of Literature, Uppsala University.

Heynemann, Steven (2004). The Role of Textbooks in a Modern System of Education. Paper Sponsored by Unesco and the International Bureau of Education. (rokopis).

Heyneman, Steven (1990). Economic Crisis and the Quality of Education. International Journal of Educational Development, 10 (2-3), str. 115. DOI: https://doi.org/10.1016/0738-0593(90)90028-M

Johnsen, Egil Børre (1993). Textbooks in the Kaleidoscope. A Critical Survey of Literature and Research on Educational Texts. Oslo: Scandinavian University Press.

Kapr, Albert (1996). Johann Gutenberg. The Man and his Invention. Aldershot: Sholar Press.

Kovač, Miha (2001). Slovensko in evropsko knjižno založništvo : stagnacija pod plaščem odličnosti?. Knjižnica, 45 (1-2), 81-98

Kovač, Miha (1999). Skrivno življenje knjig. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Kovač, Miha & Kovač Šebart, Mojca (2003). Učbeniki v globalni družbi : nekaj korakov k metodologiji primerjalnega raziskovanja. Knjižnica, 47 (1-2), 41-68.

Kovač, Miha & Kovač Šebart, Mojca (2003). Textbooks at war : a few notes on textbook publishing in former Yugoslavia and other communist countries. V Issit, John (ur.). Paradigm (str. 30-34). [London]: Colloquium, University of London.

Kovač, Miha (1997). Slovensko založništvo med nekapitalizmom in antikapitalizmom. Teorija in praksa, 39 (3), 433-453.

Medveš, Zdenko (1991). Tipologija šolske zakonodaje in narava zakonov o organizaciji ter financiranju šolstva. V Šola in učitelj na vajetih države. Ljubljana: Slovensko društvo pedagagov.

The Competitiveness of the European Book Publishing industries. (2000). Prepared by Media Group, Business Research and Development Centre, Turku School of Economic and Business Administration. Luxembourg: Office for Official Publications of European Communities.

Schulbuchliste mit Anhang für Volksschulen und Sonderschulen. (2003). Schulbuchaktion 2003/04. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur - Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen.

Poljak, Vladimir (1983). Didaktično oblikovanje učbenikov in priročnikov. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Žnideršič, Martin (1977). Knjiga in založništvo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Zbornik kurikularna prenova (1997). Ljubljana: Nacionalni kurikularni svet.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kovač, M., & Kovač Šebart, M. (2014). UČBENIKI V POSTSOCIALISTIČNIH DRŽAVAH: NASTAVKI ZA PRIMERJALNO ANALIZO. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(3). https://doi.org/10.55741/knj.48.3.14096

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)