DESET LET RAZVOJA POSTAVITVENE SISTEMATIKE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V PROSTEM PRISTOPU CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE (1993-2003)

Avtorji

  • Mira Lebez Mag. Mira Lebez je zaposlena v Centralni tehniški knjižnici v oddelku Informacijske storitve na področju tehnike in naravoslovja. Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: mira.lebez@ctk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.1-2.14105

Ključne besede:

Centralna tehniška knjižnica, prosti pristop, postavitvena sistematika gradiva

Povzetek

Izvleček

Za postavitev knjižničnega gradiva v prosti pristop Centralne tehniške knjižnice (CTK), ki se je leta 1994 preselila v prostore prizidka stolpnice TR3, smo pripravili postavitveno sistematiko, po kateri smo gradivo razvrstili na police. Opisan je razvoj na UDK klasifikaciji zasnovanih govorečih kod posameznih strokovnih skupin in podskupin ter dva primera modifikacije osnovne sheme za razvrstitev monografskega gradiva v prostem pristopu in elektronskih serijskih publikacij na domači strani CTK. Postavitvena sistematika je prilagodljiva, v primerjavi z drugimi pregledna, enostavna za uporabo in istočasno omogoča zelo hitro iskanje gradiva po policah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Šlajpah, M. (1989). 40 let dela za univerzo in gospodarstvo: 1994-1989. Ljubljana: CTK.

Regensburg (1992). Aufstellungssystematiken: Kurzfassung. Regensburg: Universi-taetsbibliothek Regensburg.

BS 1000M (1993). Universal Decimal Classification: International Medium Edition, English text (Edition 2), BSi Standards.

Lebez, M. (1993). Postavitvena sistematika za monografije in periodiko za prosti pristop v začasnih prostorih Centralne tehniške knjižnice v stolpnici TR3. Ljubljana: avtorsko delo.

Chemelli R. (1993). DK-Code: Neue Aufstellungsystematik der Universitaetsbibliothek der Technischen Universitaet Graz. Graz: Universitaetsbibliothek der Technischen Universitaet Graz.

Moeller-Wenghoffer, H. & Evers, J. (1995). Sachgliederung. Juelich: Zentralbibliothek KFA Juelich GmbH.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Lebez, M. (2014). DESET LET RAZVOJA POSTAVITVENE SISTEMATIKE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V PROSTEM PRISTOPU CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE (1993-2003). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.48.1-2.14105