BIBLIOGRAFSKI ODNOSI V KNJIŽNIČNEM KATALOGU

Avtorji

  • Marija Petek Dr. Marija Petek je asistentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: marija.petek@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.1-2.14111

Ključne besede:

katalogizacija, knjižnični katalog, bibliografska entiteta, delo, enota, bibliografska družina, bibliografski odnosi

Povzetek

Izvleček

Področje bibliografskih odnosov je zelo zanimivo, vendar še neraziskano, zato je strokovnih prispevkov o tej temi malo. Čeprav se je že Panizzi zavedal pomembnosti odnosov v katalogu, so se teoretične in empirične raziskave na tem področju pričele v 70-tih letih 20. stoletja. Ugotavljajo, da bibliografski odnosi v katalogu večinoma niso popisani ali samo posredno. Ta pomanjkljivost sedanjega kataloga povzroča težave pri iskanju in nenatančnost iskanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abecedni imenski katalog (1967) (Nova izd.). Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Slovenije in Narodna in univerzitetna knjižnica.

Bennett, R., Lavoie, B. F., & O’Neill, E. T. (2003). The concept of a work in WorldCat : an application of FRBR, Library collections, acquisitions & technical services, 27, 45-59.

Carlyle, A. (2002). Equivalence in Tillett’s bibliographic relations taxonomy : a revison, Challenges in knowledge representation and organization for the 21st century : integration of knowledge across boundaries : proceedings of the seventh international ISKO conference, 10-13 July 2002, Granada, Spain (str. 258-263). Würzburg: Egon (Advances in knowledge organization, vol. 8).

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model : toward a unified view of data, ACM transactions on database systems, 1 (1), 9-36.

Frias, J. A., Rios Hilario, & A. B. (2002). Visibility and invisibility of the kinship relationships in bibliographic families of the library catalogue, Challenges in knowledge representation and organization for the 21st century : integration of knowledge across boundaries : proceedings of the seventh international ISKO conference, 10-13 July 2002, Granada, Spain (str. 264-270). Würzburg: Egon (Advances in knowledge organization, vol. 8).

Functional requirements for bibliographic records (1998). München: Saur.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise : končno poročilo (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

The future of cataloging : insights from the Lubetzky symposium, April 18, 1998, University of California, Los Angeles (2000). Chicago: American Library Association.

Hickey, T. B., O’Neill, E. T., & Toves, J., (2002). Experiments with the IFLA Functional requirements for bibliographic records (FRBR). Pridobljeno 30. 6. 2003 s spletne strani: http://www.dlib.org/dlib/september02/hickey/09hickey.html

Horvat, A. (1995). Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka: Benja.

Le Boeuf, P. (2001). FRBR and further, Cataloging & classification quarterly, 32 (4), 15-52.

Le Boeuf, P. (2002). The impact of the FRBR model on the future revisions of the ISBDs : a challenge for the IFLA Section on Cataloguing, International cataloguing & bibliographic control, 31 (1), 3-6.

Leazer, G. H. (1993). A conceptual plan for the description and control of bibliographic works. Dissertation. Columbia: Columbia University.

Leazer, G. H. (1994). A conceptual schema for the control of bibliographic works, Navigating the networks : proceedings of the ASIS mid-year meeting, Portland, Oregon, May 21-25, 1994 (str. 167-183). Medford: American Society for Information Science.

Leazer, G. H., & Smiraglia, R. P. (1996). Toward the bibliographic control of works : derivative bibliographic relationships in an online union catalog, Proceedings of the 1st ACM international conference on digital libraries : March 20-23, 1996, Bethesda, Maryland (str. 36-43. New York: Association for Computing Machinery.

Leazer, G. H., & Smiraglia, R. P. (1999). Bibliographic families in the library catalog : a qualitative analysis and grounded theory, Library resources & technical services, 43 (4), 191-212.

Murtomaa, E. (1999). The net is revolutionizing cataloguing, International cataloguing & bibliographic control, 28 (4), 97-99.

Petek, M. (2000). Konceptualni modeli na področju knjižničnih katalogov, Knjižnica, 44 (1-2), 75-88.

Petek, M. (2000). Pomembnost funkcij knjižničnih katalogov za uporabnike, Knjižnica, 44 (3), 137-147.

PREKAT : priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil (2001) (1. popravljena izd.). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Seal, A., Bryant, P., & Hall, C. (1982). Full and short entry catalogues : a study of library needs. Aldershot: Gower.

Serrao Alves Mey, E. (1998). The item, the work and the object of cataloging, Cataloging & classsification quarterly, 26 (1), 45-62.

Smiraglia, R. P. (1989). Uniform titles for music : an exercise in collocating works, Cataloging & classification quarterly, 9 (3), 97-114.

Smiraglia, R. P. (1990). New promise for the control of recorded knowledge, Cataloging & classification quarterly, 11 (3-4), 1-15.

Smiraglia, R. P. (1992). Authority control and the extent of derivative bibliographic relationships. Dissertation. Chicago: University of Chicago.

Smiraglia, R. P. (1994). Derivative bibliographic relationships : linkages in the bibliographic universe, Navigating the networks : proceedings of the ASIS mid-year meeting, Portland, Oregon, May 21-25, 1994 (str. 167- 183). Medford: American Society for Information Science.

Smiraglia, R. P. (2000). Works as signs and canons : toward an epistemology of the work, Dynamism and stability in knowledge organization : proceedings of the sixth international ISKO conference, 10-13 July 2000, Toronto, Canada (str. 295-300). Würzburg: Egon.

Smiraglia, R. P. (2001). The nature of a work : implications for the organization of knowledge. Lanham: The Scarecrow Press.

Smiraglia, R. P. (2002a). Crossing cultural boundaries : perspectives on the popularity of works, Challenges in knowledge representation and organization for the 21st century : integration of knowledge across boundaries : proceedings of the seventh international ISKO conference, 10-13 July 2002, Granada, Spain (str. 530-538). Würzburg: Egon (Advances in knowledge organization, vol. 8).

Smiraglia, R. P. (2002b). Works as entities for information retrieval, Cataloging & classification quarterly, 33 (3-4), 1-11.

Smiraglia, R. P., & Leazer, G. H. (1999a). Derivative bibliographic relationships : the work relationship in a global bibliographic database, Journal of the American Society for Information Science, 50 (6), 493-504.

Smiraglia, R. P., & Leazer, G. H. (1999b). Toward the bibliographic control of works : derivative bibliographic relationships in the online union catalog. Pridobljeno 8. 12. 1999 s spletne strani: http://www.oclc.org/oclc/research/publications/review94/part3/smiraglia.thm

Svenonius, E. (2001). The intellectual foundation of information organization. Cambridge: The MIT Press (Digital libraries in electronic publishing).

Taniguchi, S. (2002). A conceptual model giving primacy to expression-level bibliographic entity in cataloging, Journal of documentation, 58 (4), 363-382.

Tillett, B. A. B. (1987). Bibliographic relationships : toward a conceptual structure of bibliographic information used in cataloging. Dissertation. Los Angeles: University of California.

Tillett, B. A. B. (1991a). A summary of the treatment of bibliographic relationships in cataloging rules, Library resources & technical services, 35 (4), 393-405.

Tillett, B. A. B. (1991b). A taxonomy of bibliographic relationships, Library resources & technical services, 35 (2), 150-158.

Tillett, B. A. B. (1992). Bibliographic relationships : an empirical study of the LC machine-readable records, Library resources & technical services, 36 (2), 162-188.

Tuđman, M. (1990). Obavijest i znanje : s rječnikom osnovnih pojmova. Zagreb : Zavod za informacijske studije.

Vellucci S. L. (1997). Bibliographic relationships in music catalogs. London: The Scarecrow Press.

Vellucci S. L. (1998). Bibliographic relationships, The principles and future of AACR (str. 105-146). Ottawa: Canadian Library Association.

Verona, E. (1959). Literary unit versus bibliographic unit, Libri, 9 (2), 79-104.

Verona, E. (1970). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1: Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1971). Abecedni katalog u teoriji i praksi (2. prerađeno izd.) Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2: Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1: Odrednice i redalice (2. izmijenjeno izd.). Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1998). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Razlage strokovnih izrazov in stvarni kazali. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Wilson, P. (1983). The catalog as access mechanism : background and concepts, Library resources & technical services, 27, 4-17.

Wilson, P. (1989). Interpreting the second objective of the catalog, Library quarterly, 59 (4), 339-353.

Yee, M. M. (1994). What is a work? Part 1: The user and the objects of the catalog, Cataloging & classification quarterly, 19 (1), 9-29.

Zagorskaya, E. I. (2002). Bibliographic relationships in the catalogue, rules and formats, International cataloguing & bibliographic control, 29 (1), 15-18.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Petek, M. (2014). BIBLIOGRAFSKI ODNOSI V KNJIŽNIČNEM KATALOGU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.48.1-2.14111

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>