VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA ZA ODRASLE: Strokovno-teoretične osnove za izvedbo projekta »Skriti zaklad«

Avtorji

  • Andrej Pogorelec Mag. Andrej Pogorelec, bibliotekar, je zaposlen v Knjižnici Bežigrad kot informator/katalogizator. Naslov: Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: andrej.pogorelec@guest.arnes.si
  • Alenka Šauperl Dr. Alenka Šauperl, bibliotekarka, je docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si
  • Milojka Miklavčič Milojka Miklavčič, bibliotekarka, je zaposlena na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani kot šolska knjižničarka. Naslov: Peričeva 4, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: zsavina@gimb.org
  • Darja Šesek Darja Šesek, bibliotekarka, je zaposlena v Knjižnici Bežigrad v Ljubljani kot vodja nabave. Naslov: Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: darja@lj-bez.sik.si
  • Savina Zwitter Mag. Savina Zwitter je zaposlena na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani kot šolska knjižničarka. Naslov: Peričeva 4, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: zsavina@gimb.org

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.1-2.14112

Ključne besede:

vsebinska obdelava, katalogi, splošne knjižnice, šolske knjižnice, književnost, odrasli

Povzetek


Izvleček

Zaradi vse večjega obsega leposlovja v računalniških katalogih postaja možnost iskanja tega gradiva tudi po vsebini vedno bolj pomembna. Izboljšanje vsebinskega opisa pa je tema ciljnega raziskovalnega projekta Skriti zaklad, ki poteka od leta 2002. V pričujočem delu je predstavljeno teoretično izhodišče za projekt, ki zajema opis načinov za opis leposlovja za odrasle v splošnih knjižnicah v Sloveniji in na tujem. Prikazano je, kako knjižnice leposlovje klasificirajo, geslijo in kako ga nasploh opisujejo po vsebini. Oblikovan je model za vsebinsko opisovanje leposlovja v srednješolski knjižnici Gimnazije Bežigrad v Ljubljani in splošni knjižnici Knjižnici Bežigrad prav tako v Ljubljani. V modelu je največ pozornosti namenjene predmetnim oznakam, manj pa drugim načinom vsebinskega opisovanja, ki so trenutno v rabi v sistemu COBISS.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Beghtol, C. (1994). The classification of fiction. London: Scarecrow.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise: končno poročilo. (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za biliotekarstvo.

Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc. (2000). Chicago: American Library Association.

Kmecl, M. (1996). Mala literarna teorija. Ljubljana: M&N.

Kos, J. (2001). Literarna teorija. Ljubljana: DZS.

Kovač, T. (2000). Oblikovanje predmetnih oznak za osebna imena ter književnost in literarne ustvarjalce. Knjižnica, 44 (3), 187-207.

Kovač, T., & Vrhovšek, D. (1995). Novi in Spremenjeni UDK vrstilci za jezikoslovje in književnost ter splošni privesni vrstilci za kraj. Knjižnica, 39 (4), 115-149.

Sear, L., & Jennings, B. (1991). Organizing fiction for use. V: Kinnell, M. (Ur.) Managing fiction in libraries (str.101-119). London: Library Association Publishing.

Splošni slovenski geslovnik (2002). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Univerzalna decimalna klasifikacija: prva slovenska skrajšana izdaja – tablice (1967). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Univerzalna decimalna klasifikacija: prva slovenska skrajšana izdaja – register (1971). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Univerzalna decimalna klasifikacija. 8, Jezikoslovje, folologija, leposlovje, literarna veda: prva slovenska srednja izdaja (1974). Beograd: Jugoslovanski center za tehniško in znanstveno dokumentacijo.

Univerzalna decimalna klasifikacija: druga slovenska skrajšana izdaja (1983). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Univerzalna decimalna klasifikacija – tablice : tretja slovenska skrajšana izdaja (1991). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Univerzalna decimalna klasifikacija: register (1994). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Pogorelec, A., Šauperl, A., Miklavčič, M., Šesek, D., & Zwitter, S. (2014). VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA ZA ODRASLE: Strokovno-teoretične osnove za izvedbo projekta »Skriti zaklad«. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.48.1-2.14112

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>