ANALIZA SLOVENSKIH ELEKTRONSKIH KONTINUIRANIH VIROV NA SPLETU

Avtorji

  • Nataša Kodrič Nataša Kodrič je bibliotekarka, zaposlena kot informacijski specialist v Informacijskem in referalnem centru v Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: natasa.kodric@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14114

Ključne besede:

kontinuirani viri, integrirni viri, serijske publikacije, založniki, bibliografije

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek je bil narejen kot posebna študija za projekt »Zbiranje in arhiviranje slovenskih elektronskih publikacij na medmrežju« v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«. Cilj prispevka je bil preučiti, koliko naslovov elektronskih kontinuiranih virov, ki obstajajo samo v elektronski obliki, vsebuje slovenska ISSN baza, kateri so bili kriteriji za registracijo teh virov v slovensko ISSN bazo, analizo založnikov teh virov in narediti bibliografijo slovenskih elektronskih kontinuiranih virov za obdobje 1991 do 2003.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources (2002). Munchen: Saur.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kodrič, N. (2014). ANALIZA SLOVENSKIH ELEKTRONSKIH KONTINUIRANIH VIROV NA SPLETU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(4). https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14114