ORGANIZACIJA INFORMACIJ NA SPLETNIH STRANEH BIOMEDICINSKIH KNJIŽNIC SLOVENIJE

Avtorji

  • Marjeta Oven Marjeta Oven je zaposlena kot bibliotekarka v Centralni pravosodni knjižnici. Naslov: Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: marjeta.oven@sodisce.si
  • Alenka Šauperl Dr. Alenka Šauperl je docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14116

Ključne besede:

specialne knjižnice, medicinske knjižnice, internet (medmrežje), spletne strani

Povzetek

IZVLEČEK

Spletna stran knjižnice naj bo dokument, ki svoje uporabnike seznanja z osnovnimi informacijami o knjižnici, jim omogoča dostop do knjižničnih katalogov in podatkovnih zbirk, elektronskih publikacij in povezav s spletnimi stranmi sorodne vsebine. Namen raziskave je bil oceniti, kakšno je resnično stanje v biomedicinskih knjižnicah v Sloveniji, predlagati morebitne nove rešitve za izboljšanje tega stanja. Rezultati raziskave na vzorcu spletnih strani biomedicinskih knjižnic, ki se povezujejo v okviru ljubljanskega medicinskega kroga, so pokazali, da knjižnice ne uporabljajo vseh možnosti, ki jih ponuja internet. Svojo spletno stran večinoma uporabljajo kot neke vrste oglasno desko za stalne informacije. Prispevek utemeljuje potrebo po dejavnostih za izboljšanje stanja in nakazuje možnosti za spremembo obstoječega stanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Merila in standardi za organizacijo in delovanje specialnih knjižnic (2000). Ljubljana: Komisija za pripravo standardov za specialne knjižnice. Pridobljeno 3.3.2003 s spletne strani: http://www.sspk.info/dokumenti.htm

Vilar, Polona (1998). Slovenske specialne knjižnice na internetu: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnih knjižnicah: zbornik posvetovanja ZBDS (str. 45–54). Ljubljana: NUK in ZBDS.

Novljan, Silva (2002). Spletne strani slovenskih splošnih knjižnic. Knjižnica, 46 (1–2), str. 45–59.

Novljan, Silva (2003). Spletne strani splošne knjižnice: uporabnikov zanesljivi referenčni vir. Knjižnica, 47 (1-2), str. 69–83.

Zakon o knjižničarstvu (1982 ). Uradni list SRS, 27, str. 1747 –1752.

Zupančič, Saša (1996). Trženje elektronskih informacij. Knjižnica 40 (2), str. 33–36.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Oven, M., & Šauperl, A. (2014). ORGANIZACIJA INFORMACIJ NA SPLETNIH STRANEH BIOMEDICINSKIH KNJIŽNIC SLOVENIJE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(4). https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14116

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>