ENOTNI NASLOV: PRIMERJAVA PRAVIL O OBLIKOVANJU ENOTNEGA NASLOVA V RAZLIČNIH NACIONALNIH KATALOGIZACIJSKIH PRAVILNIKIH

Avtorji

  • Patricija Tratar Patricija Tratar je diplomirala na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov: Gorenje Jesenice 8, 8232 Šentrupert Naslov elektronske pošte: patricija.tratar@email.si
  • Majda Jakše Ujčič Doc. Majda Jakše Ujčič je univerzitetna učiteljica v pokoju, docentka za bibliografijo in bibliotekonomijo na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov: Rob 7, 1314 Rob Naslov elektronske pošte: majda.jakse@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14118

Ključne besede:

katalogizacija, bibliografski opis, enotni naslov, PPIAK, AACR2R, RICA, RAK-WB

Povzetek

IZVLEČEK

Primerjana so pravila o oblikovanju in uporabi enotnega naslova v PPIAK-u, AACR2Rju, RICI in RAK-WB-ju. Enotni naslov je tisti naslov, ki ga izberemo za identifikacijo dela, ki se izdaja pod različnimi naslovi. Njegova uporaba je danes bolj razširjena in bolj jasno definirana kot takrat, ko se je le-ta prvič pojavil v Panizzijevem pravilniku. Primerjava med različnimi nacionalnimi katalogizacijskimi pravilniki pokaže, da vsi štirje pravilniki izhajajo iz Pariških načel, vendar pa se medsebojno razlikujejo zaradi različnih potreb katalogizatorjev, uporabnikov in značilnosti posamezne države. Na prvem srečanju izvedencev za mednarodni katalogizacijski pravilnik v Frankfurtu leta 2003 so primerjali pravilnike sodelujočih držav in začrtali smernice za oblikovanje mednarodnega pravilnika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 2002 revision (2002). Ottawa : Canadian Library Association ; London : Chartered Institute of Library and Information Professionals; Chicago : American Library Association.

Cataloguing Code Comparison for the 1st IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, July 2003. Uniform titles. Pridobljeno 28. 3. 2004 s svetovnega spleta: http://www.ddb.de/news/pdf/code_comp_2003_europe_5_uniform_titles.pdf

Delovno gradivo V za bibliotekarski terminološki slovar (2001). Ljubljana : Terminološka komisija.

Horvat, A. (1995). Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka : Benja.

Petek, M. (1998). Nekaj najpomembnejših pravilnikov za katalogizacijo. V: Zbornik razprav: 10 let Oddelka za bibliotekarstvo 1987-1997 (str. 231-242). Ljubljana : Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo.

Petek, M. (2001). Enotni naslov kot sredstvo za povezovanje v knjižničnem katalogu. Knjižnica, 45 (1-2), 71-80.

RAK-WB in MAB2. Pridobljeno 10. 1. 2005 s svetovnega spleta: http://www.oeaw.ac.at.biblio/aleph/download/rakmab2.pdf

Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken: RAKWB (1993-1995). Berlin : Deutsches Biblioteksinstitut.

Regole italiane di catalogazione per autori (1982). Roma : Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Vellucci, S. L. (1990). Uniform titles as linking devices. Cataloguing & Classification Quarterly, 12(1), 35-62. DOI: https://doi.org/10.1300/J104v12n01_03

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2: Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1: Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Tratar, P., & Jakše Ujčič, M. (2014). ENOTNI NASLOV: PRIMERJAVA PRAVIL O OBLIKOVANJU ENOTNEGA NASLOVA V RAZLIČNIH NACIONALNIH KATALOGIZACIJSKIH PRAVILNIKIH. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(4). https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14118