IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV IN OBLIKE INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA NA SLOVENSKIH UNIVERZAH

Avtorji

  • Zdenka Petermanec Mag. Zdenka Petermanec je zaposlena kot bibliotekarka v knjižnici Ekonomsko poslovne fakultete Maribor Univerze v Mariboru. Naslov: Razlagova 14, 2000 Maribor Naslov elektronske pošte: petermanec@uni-mb.si
  • Zdravka Pejova Mag. Zdravka Pejova je zaposlena v knjižnici International Center for Promotion of Enterprises (ICPE) v Ljubljani. Naslov: Dunajska 104, 1001 Ljubljana Naslov elektronske pošte: zdravka.pejova@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14120

Ključne besede:

visokošolske knjižnice, univerze, informacijska pismenost, izobraževanje uporabnikov, ankete

Povzetek

IZVLEČEK

Leta 1989 je bilo objavljeno končno poročilo Ameriškega bibliotekarskega združenja o informacijski pismenosti. Od takrat potekajo v informacijsko razvitem svetu številne aktivnosti za njeno pospeševanje na vseh stopnjah izobraževanja, v gospodarstvu in v vsakdanjem življenju. Pomen učinkovite uporabe znanja v družbi in s tem v zvezi pomen izobraževanja uporabnikov informacij in večanje informacijske pismenosti, še posebej v izobraževalno-raziskovalnih procesih na univerzah, postaja vse večji. Informacijska pismenost se uveljavlja kot osnovna veščina v procesu učenja in prilagajanja na hitro spreminjajoče se življenje in delovno okolje. Študenti se dnevno soočajo z dilemami pri izbiri informacijskih virov in z izzivi pri njihovi učinkoviti in odgovorni uporabi. Visokošolske knjižnice odgovarjajo na te izzive s ponudbo različnih programov informacijske pismenosti. Prispevek predstavlja rezultate pilotske ankete o izobraževanju uporabnikov knjižničnih informacijskih storitev, ki je bila opravljena septembra 2004, in oblike informacijskega opismenjevanja na slovenskih univerzah ter predlaga nekaj pristopov k razvoju informacijske pismenosti v vseh segmentih slovenske družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, M. (2003). Izobraževanje knjižničarjev in uporabnikov knjižnic : stanje in perspektive. V: Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji, zbornik posvetovanja ZBDS, Otočec. Ljubljana : NUK in ZBDS, str. 127-160.

American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. (1989). Final Report. Chicago: American Library Association, 1989. Pridobljeno 12. 05. 2004 s spletne strani: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/whitepapers/presidential.htm

Australian and New Zealand Information Literacy Framework: principles, standards and practice. (2nd ed.). (2004) Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. Pridobljeno 21. 04. 2005 s spletne strani: http://www.anziil.org/resources/Info%20lit%202nd%20edition.pdf

Basili, C. (ed.). (2003). Information literacy in Europe. A first insight into the state of the art of information literacy in Europe. Rome : The National Research Council.

Behrens, S. J. (1994). A Conceptual Analysis and historical overview of information literacy. College & Research Libraries, 55 (4), 309-322. DOI: https://doi.org/10.5860/crl_55_04_309

Bratuša, A. et al. (200?). Informacijsko opismenjevanje v 8. razredu – priložnost za evalvacijo dela šolskega knjižničarja. Pridobljeno 10.10.2005 s spletne strani: http://www.zrss.si/doc/KND_Izvle%C4%8Dki.doc

Brečko, N. (2003). Pedagoška funkcija visokošolskih knjižnic : informacijsko opismenjevanje študentov. Diplomsko delo. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Bruce, C. (1997). The seven faces of information literacy. Adelaide : Auslib Press.

Chevillotte, S. (2003). Training networked: An e-learning model for students and teachers alike. Liber Quarterly, 13 (3-4), 350-5. DOI: https://doi.org/10.18352/lq.7748

Dolgan – Petrič, M. (1999). Informacijska pismenost in načrtovanje izobraževanja v visokošolskih knjižnicah. V : Pomen in delo visokošolskih knjižnic : zbornik referatov strokovnega posvetovanja. Ljubljana : CTK, str. 60 – 73.

Doskatsch, I. (2003). Perceptions and perplexities of the faculty librarian partnership : an Australian perspective. Reference services review, 31 (2), 111-121. DOI: https://doi.org/10.1108/00907320310476585

Filo, B. (1991). Knjižnice in pedagoški sistemi. Knjižnica, 35 (2-3), 17 – 30. 13. FORMIST: Réseau francophone pour la formation ŕ l’usage de l’information dans l’enseignement supérieur. Pridobljeno 16. 02. 2004 s spletne strani: http://formist.enssib.fr/

Gillespie, D. and Brooks, M. (2001). Mission possible: partnerships for innovation in Frylinck, J. (Ed.), Partners in learning and research: changing roles for Australian Technology Network Libraries. Adelaide : University of South Australia, str. 105-121.

Grčar, A. (2004). Vpliv programa informacijskega opismenjevanja na izboljšanje informacijske pismenosti : primer predmeta Informatika v športu na Fakulteti za šport. Magistrsko delo. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Hepworth, M. (1999). A study of undergraduate information literacy and skills: the inclusion of information literacy and skills in the undergraduate curriculum. Paper presented at the 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, August 20 - August 28, 1999. Pridobljeno 19. 11. 2004 s spletne strani: http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/107-124e.htm

Informacijsko opismenjevanje (2004): priročnik za delo z informacijskimi viri / avtorji Melita Ambrožič … et. al. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Information Literacy Competency Standards for Higher Education. (2000). Chicago : Association of College and Research Libraries. Pridobljeno 21. 04. 2005 s spletne strani: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf

James, R, McInnis C, Devlin, M. (2005) 16 indicators of effective assessment in higher education in Assessing learning in Australian universities. Pridobljeno 15. 03. 2004 s spletne strani: http://www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning/05/index.html

Julien, H. and Boon, S. (2004). Assessing Instructional Outcomes in Canadian Academic Libraries. Library & Information Science Research, 26 (2), 121-139. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2004.01.008

Južnič, P. (2001). Informacijska pismensot kot pogoj informacijske družbe. V : Digitalna knjižnica : zbornik razprav. Ljubljana : ZBDS, str. 27 – 39.

Kasowitz-Scheer, A. & Pasqualoni, M. (2002). Information Literacy Instruction in Higher Education: Trends and Issues. ERIC Digest. Pridobljeno 12. 10. 2004 s spletne strani: http://www.ericdigests.org/2003-1/information.htm

Kilcullen, M. (1998). Teaching Librarians to Teach: Recommendations on What We Need to Know. Reference Services Review (RSR), 26 (2), 7-18. DOI: https://doi.org/10.1108/00907329810307623

Lavtar, D.(2003). Informacijska pismenost. Diplomska naloga. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Leckie, G. J. & Fullerton, A. (1999). Information literacy in Science and Engineering undergraduate education: faculty attitudes and pedagogical practices. College & Research Libraries, 60 (1), 9-29. DOI: https://doi.org/10.5860/crl.60.1.9

Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Knjižnica, 46 (4), 7 – 24.

Novljan, S. (2005). Strokovno spopoljnevanje za začetnike v stroki: Informacijska pismenost . NUK. Pridobljeno 20. 09. 2005 s spletne strani: http://nuk.uni-lj.si/izobrazevalni/novljan_informacijska.doc

Ogris, O. (2000). Model informacijskega opismenjevanja v srednjih šolah - Gimnazija Kranj,. Pridobljeno 2005 s spletne strani: 22. 09. 2005 http://www2.arnes.si/~sspmgiac/mirk2000/clanki/ogris.htm

Orr, D., Appleton, M., and Wallin, M. (2001). Information literacy and flexible delivery: Creating a conceptual framework and model. Journal of Academic Librarianship, 27 (6), 457-463. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(01)00263-4

Owusu-Ansah, E. K. (2004). Information Literacy and Higher Education: placing the academic library in the center of a comprehensive solution. Journal of academic librarianship, 30 (1), 3-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jal.2003.11.002

Parker, J. and Waller, L. (200?). Australia leads two sets to one - information literacy ‘down under’. Pridobljeno 26. 08. 2005 s spletne strani: http://www.sconul.ac.uk/pubs_stats/newsletter/26/CH6.RTF

Peacock, J. (2004). Standards, curriculum and learning: implications for professional development. V Alan Bundy (Ed.) Australian and New Zealand Information Literacy Framework: principles, standards and practice. (2nd edition). Adelaide : Australian and New Zealand Institute for Information Literacy, str.29-31. Pridobljeno 21. 04. 2005 s spletne strani: http://www.anziil.org/index.htm

Petermanec, Z. (2004). Vloga visokošolskih knjižnic pri informacijskem opismenjevanju. V: Sodelovanje slovenskih in avstrijskih knjižnic, zbornik mednarodnega posvetovanja, Maribor, str. 187-208.

Statement on information literacy for all Australians (2001). Australian Library and Information Association. Pridobljeno 21. 04. 2005 s spletne strani: http://www.alia.org.au/policies/information.literacy.html

Šavli, D. & Preglau, J. (2004). Pedagoška funkcija visokošolskih knjižnic. Seminarska naloga. Pridobljeno 26. 08. 2005 s spletne strani: http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/biblio/visokosolske/preglausavli2004.doc

US National Commission on Library and Information Science. The Prague Declaration: Towards An Information Literate Society. Pridobljeno 23. 03. 2004 s spletne strani: http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/postinfolitconf&meet/PragueDeclaration.pdf

Wright, P. (2003). A Shared Repository of Information Literacy Teaching/Learning Tools Brock University. Pridobljeno 21. 04. 2004 s spletne strani: http://www.niagara.edu/library/acrl/wright.ppt

Wright, P. (2003). Recommendations for an Information Literacy Cooperative Project submitted to Gwen Ebbet, Chair, OCUL (Ontario Council of University Libraries) Information Literacy Feasibility Study Committee. Pridobljeno 21. 04. 2005 s spletne strani: https://ospace.scholarsportal.info/bitstream/1873/14/1/Information+Literacy+Cooperative+Project+Recommenations+Oct+2003.doc

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Petermanec, Z., & Pejova, Z. (2014). IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV IN OBLIKE INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA NA SLOVENSKIH UNIVERZAH. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(4). https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14120