DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE V KOROŠKI OSREDNJI KNJIŽNICI DR. FRANCA SUŠNIKA

Avtorji

  • Simona Šular Pandev Simona Šuler Pandev je zaposlena kot bibliotekar-dokumentalist v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem. Naslov: Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem Naslov elektronske pošte: simona@rav.sik.si
  • Simona Vončnina Simona Vončina je zaposlena kot bibliotekarka v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem. Naslov: Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem Naslov elektronske pošte: simonav@rav.sik.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14127

Ključne besede:

domoznanstvo, domoznanske zbirke, posebne zbirke

Povzetek

IZVLEČEK

Avtorici v prispevku predstavljata domoznansko dejavnost v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem, ki je kot nekdanja Študijska knjižnica svojo domoznansko funkcijo gojila neprekinjeno, z načrtnim in sistematičnim dopolnjevanjem knjižnega gradiva, serijskih publikacij, posebnih zbirk in z razstavno dejavnostjo.
Danes je knjižnica osrednja območna knjižnica za Koroško in po zakonu opravlja posebne naloge za širše območje, prejema obvezne izvode in izvaja nakup knjižničnega gradiva za zamejske Slovence ter izdeluje tudi lokalno bibliografijo za slovensko Koroško v Avstriji.
Rezultat dolgoletnih prizadevanj so številne posebne zbirke, ki so lahko knjižnici v ponos. Oblikovanje posebnih zbirk po vrsti in tipologiji gradiv zahteva od strokovnih delavcev tudi obvladovanje elementov arhivarstva in muzealstva. Na področju domoznanstva prihaja do vedno večjih sprememb, ki so pogojene z uporabo novih tehnologij, istočasno pa je delo oteženo zaradi težav pri financiranju in nedovršenosti orodij za vnos posebnih vrst domoznanskih gradiv v vzajemno bazo. Vsekakor pa bodo v knjižnici še naprej težili k poenoteni in kooperativni obdelavi domoznanskih gradiv, čimboljši referalni dejavnosti in poenotenemu posredovanju gradiv in informacij. Cilj je vsekakor omogočiti uporabnikom hitro, lahko dostopno in poceni informacijo z domoznanskega področja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Glazer, J. (1963). Domoznanstvena tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic. Knjižnica, 7 (3–4), 111-119.

Goropevšek, B. (1995). Domoznanstvo včeraj, danes, jutri. Knjižnica, 39 (3), 61–79 .

Kotnik-Verčko, M. (1995). Dr. Franc Kotnik. V K. Oder (Ur.), Dr. Franc Kotnik: 1882 –1955 (str. 6–7 ). Ravne na Koroškem: Koroški muzej.

Kotnik-Verčko, M. (1995). Kotnikova soba s knjižnico dr. Franca Kotnika. V K. Oder (Ur.), Dr. Franc Kotnik: 1882 –1955 (str. 62–71 ). Ravne na Koroškem: Koroški muzej.

Kotnik-Verčko, M. (2001). Posebne naloge Koroške osrednje knjižnice. Tipkopis.

Kurnik Zupanič, S., Praznik, V., Stavbar, V. (1996). Uporabniki v domoznanskem informacijskem dokumentacijskem centru UKM. Knjižnica, 40 (3–4 ), 237–259.

Stergar, J. (1985). Devetdesetletnica rojstva dr. Julija Felaherja. Koroški koledar 1985, 210– 211.

Vončina, S. (2004). Rokopisno gradivo pisatelja Franca Ksaverja Meška v Koroški osrednji knjižnici. Koroški fužinar, 54 (1), 14–17.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Šular Pandev, S., & Vončnina, S. (2014). DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE V KOROŠKI OSREDNJI KNJIŽNICI DR. FRANCA SUŠNIKA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(3). https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14127