NOVI UDK VRSTILCI ZA TEOLOGIJO IN VERSTVA

Avtorji

  • Tatjana Kovač Tatjana Kovač je zaposlena kot klasifikatorka v enoti za vsebinsko obdelavo monografij v Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: tatjana.kovac@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14128

Ključne besede:

UDK, teologija, verstva

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek prikazuje novo razporeditev UDK skupine za teologijo in verstva, ki je bila revidirana leta 2000. UDK skupina 2 je bila preurejena vsebinsko in oblikovno. Vsebinsko so verstva zdaj uravnoteženo zajeta. Vsa verstva imajo enak položaj in so razporejena zgodovinsko in tako, da si najbližja verstva sledijo v zaporedju. Oblikovno so novost posebni privesni vrstilci, ki so osnovani po principu faset. Te so jasno definirane in dajejo vsem vrstilcem skupen vidik ali lastnost.
Z novo ureditvijo imajo »stari« vrstilci drug pomen. Veliko število zastopanih verstev pa prinaša zajetno besedišče. Oboje je lahko vir težav tako za iskalca kot za urejevalca, klasifikatorja. Zato je pozornost prispevka namenjena prav možnim rešitvam. Nova razporeditev, urejena fasetno, pa kaže veliko prilagodljivost različnim verskim vsebinam in možnost za gradnjo sestavljenih vrstilcev za vsa verstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Revised UDC Tables, Extensions and Corrections to the UDC, 22 (2000), 81-143.

Revised UDC Tables, Extensions and Corrections to the UDC, 23 (2001), 146-150.

Broughton, V.(2000). A new classification for the literature of religion (12. 5. 2000). Pridobljeno 28. 2. 2005 s spletne strani: http://www.ifla.org./IV/ifla66/papers/034-130e.htm

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kovač, T. (2014). NOVI UDK VRSTILCI ZA TEOLOGIJO IN VERSTVA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(3). https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14128