DOMOZNANSKA ZBIRKA: NEIZKORIŠČENE MOŽNOSTI?

Avtorji

  • Silva Novljan Dr. Silva Novljan je svetovalka za splošne knjižnice v Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: silva.novljan@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14130

Ključne besede:

domoznanske zbirke, trženje, splošne knjižnice, uporabniki, manjšine, prireditve, zgodovina knjižnic

Povzetek

IZVLEČEK

Domoznanska dejavnost ima tradicijo v splošnih knjižnicah. V njenem delovanju je bilo poudarjeno zbiranje in hranjenje domoznanskega gradiva za zadovoljevanje izobraževalnih in raziskovalnih potreb, predstavljanje njegovega pomena za vsakdanje potrebe različnih skupin prebivalcev pa manj. Pred dobrim desetletjem naj bi knjižničarje k sodobnemu delu s poudarjeno tržno politiko in k razvijanju domoznanskih zbirk v vseh knjižnicah spodbudil dokument, ki ga je sprejel strokovni svet za knjižničarstvo. Avtorica z analizo izbranih objavljenih prispevkov in pridobljenih podatkov ugotavlja, da so si knjižničarji prizadevali stanje vseskozi izboljševati, niso pa dosegli ciljev. Ta naloga jih bo spremljala še naprej, le da si po novem zakonu o knjižničarstvu lahko obetajo več pomoči države oziroma osrednjih območnih knjižnic in nove tehnologije. Sama pomoč pa po mnenju avtorice ne bo zadostovala, če knjižnice ne bodo izrabljale trženjske moči domoznanskega gradiva, če ga ne bodo s primernimi storitvami približale različnim ciljnim skupinam in posameznikom znotraj in zunaj njihovega okolja ter tako uresničevale raznolikost njegovega namena. Podrobna opredelitev koristi njegove uporabe, ki jo ponuja avtorica, daje uporabno izhodišče za knjižnično spodbujanje okolja za uporabo domoznanskega gradiva in storitev, s katerimi knjižnice lahko krepijo zadovoljstvo med prebivalci in ugled knjižnice v okolju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Domoznanska dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije. (1992). Pripravili: T.Kobe …[et al]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. 26 str. (Tipkopis).

Dular, A. (1991). Vloga, značaj in pomen muzejske knjižnice v sodobnem času. Knjižnica, 35 (2/3), 39- 46.

Goropevšek, B. (1995). Domoznanstvo včeraj, danes, jutri. Knjižnica, 39 (3), 61-79.

Goropevšek B. (2000). Formalni in neformalni pritok gradiv na starih in novih medijih. V Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi: Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 83 – 92.). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Germadnik, J. (2002). Naš prvi milijon. V Knjižnice in javnost: Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 73-89). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Karun, B. (2005). Virtualni regijski pomnilnik KAMRA. V Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 4. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentacije in informatike. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Kovačič, M. (1994). Znani Laščani. Laško: Občinska matična knjižnica.

Kovař, B. (2003). Javna podoba knjižnice. V J. Ferlež , D. Legat (Ur.), Podoba knjižnic=Images of libraries : zbornik posvetovanja ob stoletnici Univerzitetne knjižnice (str. 59-82). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Majnik, L. & Emeršič, J. & Kajzovar, V. (1988). Dragocenosti ptujske knjižnice. Katalog razstave. Ptuj: Ljudska in študijska knjižnica.

Matić-Zupančič, J. (1996). Vezi med novomeško in karlovško knjižnico). V A. Pleničar (Ur.), Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto : 1946-1996 (str. 193-194). Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca.

Mrdavšič, J. (1989). Koroška osrednja knjižnica dr. France Sušnik, Ravne na Koroškem. Ravne na Koroškem: Koroška osrednja knjižnica.

Mrgole Jukić, T. (2002). Iz teorije v prakso-ali kako smo se lotili odnosov z javnostmi v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. V Knjižnice in javnost: Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 109-124). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Njatin, L. B. (2002). Odličnost v praksi odnosov z javnostmi. V Knjižnice in javnost: Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 33- 45). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Novljan S. (1991). Domoznanska dejavnost. V Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1990: (posnetek po vprašalniku) (str. 30 – 42). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S. (1996). Informacijska referenčna služba v splošnoizobraževalni knjižnici kot odgovor na izziv časa. Knjižnica, 40 (1), 31-48.

Novljan, S. (1992, 14. december). Poročilo s strokovnih posvetovanj splošnoizobraževanih knjižnic. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S. (2003). Splošne knjižnice. Poročilo za leto 2002. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

ţrom, A. (2003). Knowledge Organization in the Domain of Art Studies-History, Transitions and Conceptual Changes. Knowledge Organization, 30 (3/4), 128-143.

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1979). J. Hočevar (Ur.). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper.

Petrov, N. (1997). Domoznanska dejavnost v Knjižnici Mirana Jarca. V N. Petrov (Ur.), O delu domoznanskega oddelka (str. 11-34). Novo mesto: Knjižnica Mirna Jarca.

Petrov, N. (1996). Pogovor z Rožo Fuis; Nelly Koštial. V A. Pleničar (Ur.), Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto : 1946-1996 (str. 101-104; 119-122). Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca.

Pinter, A. (2002). Knjižnice kot dejavnik oblikovanja javnosti: pogled sodobnih teorij. V Knjižnice in javnost: Zbornik posvetovanja ZBDS (str.15-32). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Knjižnice in javnost: Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 15-32). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. (2004). Uradni list RS, št. 127.

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, št. 88.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Stavbar, V. & Kurnik Zupanič, S. (2000). Hranjenje in varovanje starega gradiva v UKM. V V. Stavbar (Ur.), Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi: Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 27 – 40). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Šetinc, L. (2003). Načrtovanje strategije NUK. V Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji: Zbornik posvetovanja ZBDS (str.89-110). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 89-110). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Tavčar, M. & Turk Širca, N. (2003). Strateško vodenje (tudi) v knjižničarstvu. V Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji: Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 27-45). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Taylor, R. S. (1979): Reminiscing About the Future. Library Journal, september, 102-106.

Trideset let Študijske knjižnice Mirna Jarca v Novem mestu. (1976). Novo mesto: Študijska knjižnica Mirana Jarca.

Vodopivec, J. (200). Prihodnost dediščine 20. stoletja. V V. Stavbar (Ur.), Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi : Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 13-20). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Vrabec, L. (2001). O koprski knjižnici v člankih in monografijah 1979 – 2001: izbor iz dokumentacije Domoznanskega oddelka. V I. Marković (Ur.), Pol stoletja (str. 281 – 317). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja.

Vugrinec, J. (1996): Sodelovanje med murskosoboško knjižnico in Županijsko knjižnico Dániel Berzsenyi Szombathely (1974-1995). V J. Vugrinec, M. Takács (Ur.), Sodelovanje ob meji=Együttműködés a határ mentén : knjižničarski dan.). Murska Sobota, 28. oktober 1994=Könyvtri Nap, Szentgotthárd, 1995. május 26. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica ; Szombathely: Županijska knjižnica Dániel Berzsenyi.

Waltritsch, M. (1979). Skica knjižničarstva zamejskih Slovencev na Goriškem. V Z. Jan (Ur.), Zbornik Goriške knjižnice Franceta Bevka. Ob njeni tridesetletnici (str. 104-106). Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka.

Zakon o knjižničarstvu (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zbiranje statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic (2004). V S. Novljan Splošne knjižnice. Poročilo za leto 2003. (Priloga 2, str. 3). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Novljan, S. (2014). DOMOZNANSKA ZBIRKA: NEIZKORIŠČENE MOŽNOSTI?. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(3). https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14130

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)