PREGLED DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V NARODNI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI V TRSTU

Avtorji

  • Ksenija Majovski Ksenija Majovski je bibliotekarka v Narodni in študijski knjižnici v Trstu. Naslov: Ul. San Francesco 20, Trst Naslov elektronske pošte: bibulo@spin.it

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14132

Ključne besede:

Narodna in študijska knjižnica, Slovenci v Italiji, domoznanske zbirke, zamejski Slovenci

Povzetek

IZVLEČEK

Članek nudi vpogled v domoznansko dejavnost osrednje knjižnici Slovencev v Italiji – Narodne in študijske knjižnice v Trstu (NŠK). Kratkemu zgodovinskem prikazu problematike knjižničarstva in zbiranja za Slovence pomembnega domoznanskega gradiva na Primorskem oziroma v Julijski krajini in v Italiji pred 1. svetovno vojno, med obema vojnama in po 2. svetovni vojni sledi oris dela na domoznanskem področju, ki ga opravlja knjižnica. Domoznanska dejavnost je v knjižnici prisotna že od njene ustanovitve leta 1947. Časovni mejnik zanjo je izid slovarja Alasie da Sommaripa l. 1607, pokriva pa zahodni del slovenskega etničnega prostora, in sicer območje, kakršno je bilo med obema vojnama za starejše gradivo, za gradivo po letu 1945 pa ozemlje zahodno od meje med Italijo in Jugoslavijo oziroma med Cono A Svobodnega tržaškega ozemlja in Jugoslavijo. NŠK zbira, obdeluje in hrani periodične in monografske publikacije, kartografsko in neknjižno gradivo, predvsem videokasete, zvočne kasete, CDje, DVD-je, stenske koledarje. Osnovno merilo je slovenski jezik, avtor ali založba, zbira pa se tudi publikacije v italijanščini, ki govorijo o Slovencih, posebno o Slovencih v Italiji. Za vse domoznansko gradivo se hrani tudi arhivski izvod. NŠK v Jadranskem koledarju sproti ureja in objavlja letno bibliografijo slovenskega tiska v Italiji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Kacin-Wohinz, M. & Pirjevec, J. (2000). Zgodovina Slovencev v Italiji 1866-2000. Ljubljana : Nova revija.

Kolerič, A. (1970). Nastanek, razvoj in uničenje slovenskih knjižnic. V Prosvetni zbornik 1868-1968 (str. 112-147). Trst : Slovenska prosvetna zveza.

Kolerič, A. & Pertot, M. (1966). Bibliografija slovenskega tiska v Italiji med dvema vojnama: 1918-30.IV.1945. Trst: Narodna in študijska knjižnica.

Kolerič, A. & Pertot, M. (1969). Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1.V.1945 do 31.XII.1954. Trst: Narodna in študijska knjižnica.

Kolerič, A. & Pertot, M. (1970). Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1.I.1955 do 31.XII.1964. Trst: Narodna in študijska knjižnica.

Kolerič, A. (ok. 1987). Moje delo v NŠK. Narodna in študijska knjižnica, Odsek za zgodovino, Fasc. NŠK.

Majovski, K. (1997). Obvezni izvod in slovenska tiskana beseda na Tržaškem. V E. Kodrič Dačić (Ur.), Zapisi za prihodnost (str. 61-67). Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica.

Majovski, K. (2004). Narodna in študijska knjižnica v Trstu – Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trieste (1946-1960). V P.A. Toninelli (Ur.), La cittŕ reale (str. 284-289). Trieste: Comune.

Marušič, B. (2002). Zahodno slovensko ozemlje : iskanje ozemeljske istovetnosti skozi čas. Zgodovinski časopis, 56 (3-4), 227-286.

Pahor, M. (1999). Pregled etnološkega dela v Narodni in študijski knjižnici v Trstu. V P. Sketelj, N. Špeh in D. Krnel Umek (Ur.), Etnološko delo pri Slovencih v zamejstvu: posvetovanje o etnološkem delu pri Slovencih v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem (str. 33-39). Ljubljana : Slovensko etnološko društvo.

Šček, V. (ok. 1946). Kaj je centralna knjižnica? Arhiv Republike Slovenije, Oddelek za dizlocirano gradivo 1, 1579 – Glavni odbor SHPZ, fasc. 1.

Škabar, P. (1993). Albin Kjuder in tomajska knjižnica. Diplomska naloga. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Majovski, K. (2014). PREGLED DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V NARODNI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI V TRSTU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(3). https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14132