TERMINOLOŠKI KOTIČEK : Okrajšave

Avtorji

  • Ivan Kanič Ivan Kanič je vodja Centralne ekonomske knjižnice in predsednik Komisije za terminologijo pri ZBDS. Naslov: Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: ivan.kanic@ef.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.1-2.14135

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo. [3. izd]. Ljubljana. Bibliotekarska terminološka komisija. 1999.

Bibliotekarsko terminološko gradivo [Elektronski vir] : izpisovanje strokovnih besedil : delovno gradivo. Ljubljana. Bibliotekarska terminološka komisija. 1998.

Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana. Bibliotekarska terminološka komisija. 2003. (3820 gesel)

Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar : Dodatek-B. Ljubljana. Bibliotekarska terminološka komisija. 2005. (1096 gesel)

Slovenski pravopis. Ljubljana. ZRC SAZU. 2001.

Toporišič, J. (1992). Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana. Cankarjeva založba.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

TERMINOLOŠKI KOTIČEK

Kako citirati

Kanič, I. (2014). TERMINOLOŠKI KOTIČEK : Okrajšave. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.49.1-2.14135

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)