UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: OD KAPITULACIJE FAŠISTIČNE ITALIJE DO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE (1943-1945)

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić Dr. Eva Kodrič-Dačić je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici kot vodja Centra za razvoj knjižnic. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.1-2.14143

Ključne besede:

Narodna in univerzitetna knjižnica, Univerza v Ljubljani, 1943-1945

Povzetek

Izvleček

V začetku druge svetovne vojne leta 1941 se je Univerzitetna biblioteka preselila v novo knjižnično stavbo, ki je bila do kapitulacije fašistične Italije jeseni leta 1943 že skoraj v celoti opremljena. V januarju leta 1944 se je na knjižnico zrušilo nemško vojaško poštno letalo. V požaru, ki je uničil veliko čitalnico in fakultetne seminarje nad njo, so pogoreli javni katalogi in knjižnično gradivo. Oblasti so po požaru organizirale obnovo zgradbe, izvedle akcijo za nadomestitev pogorelega gradiva in knjižnici dale na razpolago delavce za obnovo katalogov. V tem času so oblasti Ljubljanske pokrajine podprle tudi izvajanje nacionalnie funkcij knjižnice kot so zbiranje obveznega izvoda tiskov, nakup slovenike in izdelava tekoče nacionalne bibliografije ter s tem storile prve korake v smeri vzpostavljanja slovenske nacionalne knjižnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke.

ZAMU, Zapisniki sej Univerzitetnega sveta, Univerzitetnega senata in Univerzitetne uprave: leta 1941, 1942, 1943, 1944 in 1945.

ZAMU, Rektorat, IV-203, NUK.

ANUK, Mapa 18.

Uredba narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Uradni list Slovenskega Narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije, 1945, l. 1-2, št. 46, str. 225.

Kodrič-Dačić, Eva. Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 2000, l. 44, št. 4, str. 51-63.

Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice II. Ljubljana, 1978.

Rybař, Miloš. Pred 50 leti je gorela Univerzitetna knjižnica v Ljubljani. V : Mohorjev koledar 1994. Celje, 1993, str. 139-141.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2014). UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: OD KAPITULACIJE FAŠISTIČNE ITALIJE DO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE (1943-1945). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.49.1-2.14143

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>