VREDNOTENJE MODELOV UNIVERZITETNIH KNJIŽNIC V AVSTRIJI, NEMČIJI IN SLOVENIJI

Avtorji

  • Irena Sapač Dr. Irena Sapač je zaposlena v Univerzitetni knjižnici Maribor kot ravnateljica knjižnice. Naslov: Gospejna 10, 2000 Maribor Naslov elektronske pošte: irena.sapac@uni-mb.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.1-2.14146

Ključne besede:

univerzitetne knjižnice, organizacijski modeli, organizacija poslovanja, vrednotenje

Povzetek

Izvleček

Prispevek obravnava vrednotenje modelov univerzitetnih knjižnic v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. Vrednotenje pomeni ocenitev vrednosti določene dejavnosti, v navedenem prispevku je to knjižnična dejavnost. Avtorica poskuša s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami vrednotiti modele univerzitetnih knjižnic. Pri tem jo v raziskavi zanima univerzitetna knjižnica v knjižničnem sistemu države, pravni in finančni okvir, zgodovinski razvoj, organizacijska struktura, kadri, celotna knjižnična zaloga, letni prirast, uporabniki, uvajanje informacijske tehnologije, vizija uvajanja organizacijskih in tehnoloških novosti. Ugotoviti poskuša, kako določena knjižnica zadovoljuje potrebe uporabnikov ter definirati prednosti in slabosti v delovanju knjižnice. Avtorica ugotavlja, da ne obstaja optimalni model, ki bi bil idealen v vseh evropskih državah, ampak le optimalni modeli znotraj posameznih držav ali regij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abbott, C. (1994). Performance measurement in libraries and information services. London: Aslib.

Ambrožič, M.(2000). Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic. Knjižnica, 44, (3), 101-135.

Ambrožič, M. & Kokole,J. (1995). Model univerzitetnih knjižnic oz. njihovih knjižničnih sistemov. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Allgemeine Benützungsordnung der Bayerischen Staatlichn Bibliotheken (1993). München: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst

Bayerisches Hochschulgesetz (1998), GVBl. S. 740.

Guide to university libraries in the Work community Alps-Adria (1992), Maribor: University of Maribor.

Hacker, R. (1992). Bibliothekarisches Grundwissen. München: Saur.

Hirschegger, M. (1989). Geschichte der Universitätsbibliothek Graz. Wien: Österreichisches Institut für Bibliotheksforschung, Dokumentations- und Informationswesen.

Jahresbericht 1997 (1998). Bayreuth: Universität Bayreuth Universitätsbibliothek.

Jahresbericht 1998 (1999). Bayreuth: Universität Bayreuth Universitätsbibliothek.

Jahresbericht 1999 (2000). Bayreuth: Universität Bayreuth Universitätsbibliothek.

Jahresbericht 2000 (2001). Bayreuth: Universität Bayreuth Universitätsbibliothek.

Jahresbericht 2001 (2002). Bayreuth: Universität Bayreuth Universitätsbibliothek.

Jahresbericht 2002 (2003). Bayreuth: Universität Bayreuth Universitätsbibliothek.

Jahresbericht 2003 (2004). Bayreuth: Universität Bayreuth Universitätsbibliothek.

Jahresbericht 1997 (1998). Graz: Universitätsbibliothek der Karl-Franzens-Universität.

Jahresbericht 1998 (1999). Graz: Universitätsbibliothek der Karl-Franzens-Universität.

Jahresbericht 1999 (2000). Graz: Universitätsbibliothek der Karl-Franzens-Universität.

Jahresbericht 2000 (2001). Graz: Universitätsbibliothek der Karl-Franzens-Universität.

Jahresbericht 2001 (2002). Graz: Universitätsbibliothek der Karl-Franzens-Universität.

Jahresbericht 2002 (2003). Graz: Universitätsbibliothek der Karl-Franzens-Universität.

Jahresbericht 2003 (2004). Graz: Universitätsbibliothek der Karl-Franzens-Universität.

Jahresbericht 1997 des Präsidenten der Universität Bayreuth (1998). Bayreuth: Universität.

Jahresbericht 1998 des Präsidenten der Universität Bayreuth (1999). Bayreuth: Universität.

Jahresbericht 1999 der Hochschulleitung der Universität Bayreuth (2000). Bayreuth: Universität.

Kiel, R. (1985). Geschichte der Kanzleibibliothek Bayreuth 1735-1985. Bayreuth: Universitätsbibliothek.

Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (1994). Uradni list Republike Slovenije, 82, 5088.

Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (1994). Uradni list Republike Slovenije, 82, 5092.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (1996). Uradni list Republike Slovenije, 56, 4642.

Personen- und Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2003-2004 (2003). Bayreuth: Universität.

Poll, R. (1990). Problems of performance evaluation in academic libraries. Stockholm: IFLA General Conference.

Popovič, M. (1987). Evalvacija knjižnično-informacijske dejavnosti. V Vloga knjižnic pri posredovanju znanja. (str. xxx). Strokovno posvetovanje in skupščina, Bled, 1. in 2. oktober. Ljubljana: ZBDS.

Poročilo o delu Univerziteten knjižnice Maribor za leto 2003. (2004). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Spektrum Jubiläumsausgabe – 25 Jahre Universität Bayreuth (2000). Bayreuth: Universität.

Srića, V. (1981). Sistem, informacija, kompjutor. Zagreb: Informator.

Statut Univerze na Primorskem (2003). Uradni list Republike Slovenije, 73,3580.

Statut Univerze v Ljubljani (2005). Uradni list Republike Slovenije, 8, 230.

Statut Univerze v Mariboru (1995). Maribor: Univerza.

Statut Univerze v Mariboru (2004). Uradni list Republike Slovenije, 115,4759.

Sto let Univerzitetne knjižnice Maribor 1903-2003 (2003). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Universitätsgesetz (2002). Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 120, 1267.

Universitätsorganisationsgesetz (1975). Wien: Manzsche.

Universitätsorganisationsgesetz (1993). Wien: Manzsche.

Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 (1978). Maribor: Obzorja.

World Guide to Libraries (2003). München: Saur.

Zakon o knjižničarstvu (1982). Uradni list Republike Slovenije, 27, 1747.

Zakon o knjižničarstvu (2001). Uradni list Republike Slovenije, 87, 4446.

Zakon o visokem šolstvu (1993). Uradni list Republike Slovenije, 67, 3301.

Zakon o visokem šolstvu (2004). Uradni list Republike Slovenije, 100, 4325.

Zbornik o devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903-1993) in stoletnici rojstva Janka Glazerja (1893-1975) (1993). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Sapač, I. (2014). VREDNOTENJE MODELOV UNIVERZITETNIH KNJIŽNIC V AVSTRIJI, NEMČIJI IN SLOVENIJI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.49.1-2.14146