STRUKTURA IZVLEČKOV S PODROČJA SOCIOLOGIJE

Avtorji

  • Janko Klasinc Janko Klasinc, diplomirani bibliotekar, je zaposlen v Bibliotekarskem raziskovalnem centru v Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: janko.klasinc@nuk.uni-lj.si
  • Alenka Šauperl Izr. prof. dr. Alenka Šauperl je profesorica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: alenka.saupert@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.4.14158

Ključne besede:

dokumentalistika, izvlečki, sociologija, SIST ISO 214, 1996

Povzetek

IZVLEČEK

Namen raziskave je bil oceniti uporabnost navodil standarda SIST ISO 214 za pisanje izvlečkov s področja sociologije. Z analizo vzorca (N=200) izvlečkov revij Družboslovne razprave in International Sociology je bilo možno preveriti predpostavko, da navodila, ki naj bi bila primerna za vsa področja znanosti, ne odsevajo dejanske strukture socioloških izvlečkov. Rezultati analize prisotnosti vsebinskih kategorij sheme standarda v vzorcu izvlečkov kažejo zelo dobro zastopanost kategorije R (rezultati) in nizko prisotnost kategorij P (namen) in H (hipoteza). Analiza izvlečkov z alternativno Spanringovo shemo, ki temelji na Ranganathanovih fasetah, kaže visoko prisotnost elementa Hu-bit (energija, dogajanje), ki pa zaradi svoje širine zajame zelo velike dele besedil izvlečkov in zato izgubi pomen. Ostali, ožje opredeljeni elementi (aktivni ter pasivni dejavnik, motivacija, kraj in čas) so se z dobro zastopanostjo izkazali kot bolj uporabni za opredelitev najbolj ključnih vsebinskih dejavnikov v izvlečku kot za opis strukture besedila izvlečka. Obe shemi lahko služita kot pripomoček za pisanje socioloških izvlečkov, vendar shema ISO dejansko strukturo izvlečkov odseva šele z uvedbo nove kategorije T (tema), konsistentnost Spanringovega sistema, ki bi lahko služil tudi kot pripomoček za indeksiranje dokumentov na podlagi izvlečkov, pa bi izboljšala bolj ozka opredelitev ali podrobnejša delitev elementa Hu-bit.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

International standard. SIST ISO 214, Documentation - Abstracts for publications and documentation, 1996. [S.l.] : International Organization for Standardization.

ISA - International Sociological Association. [2003]. International Sociological Association. Pridobljeno 30. 10. 2005 s spletne strani http://www.ucm.es/info/isa/is.htm

Klasinc, J. (2005). Struktura izvlečkov s področja sociologije. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Milas-Bracović, M. (1987). Struktura znanstvenog članka i njegovog autorskog sažetka = The structure of scientific papers and their author abstracts. Informatologia Yugoslavica, 19( 1-2), str. 51-67.

Montesi, M., & Uridiciain, B.G. (2005). Recent linguistic research into author abstracts : Its value for information science Knowledge organization, 32 (2), str. 64-78.

Rowley, J.E. (1988). Abstracting and indexing. 2nd ed. London : Clive Bingley.

Sociološka revija Družboslovne razprave. [2002]. Slovensko sociološko društvo. Pridobljeno 30. 10. 2005 s spletne strani http://www.sociolosko-drustvo.si/druzboslovnerazprave//

Tibbo, H.R. (1993). Abstracting, information retrieval and the humanities: Providing access to historical literature. Chicago, London : American Library Association.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Klasinc, J., & Šauperl, A. (2013). STRUKTURA IZVLEČKOV S PODROČJA SOCIOLOGIJE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(4). https://doi.org/10.55741/knj.50.4.14158

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>