TERMINOLOŠKI KOTIČEK: nekonvencionalno gradivo

Avtorji

  • Ivan Kanič Ivan Kanič je vodja Centralne ekonomske knjižnice in predsednik Komisije za terminologijo2 pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Naslov: Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: ivan.kanic@ef.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.4.14159

Povzetek

-

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Delovno gradivo IX za Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija, 2006.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise. Ljubljana: Filozofska fakukulteta. 2000.

ISBD(ER) : mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000.

ISBD(NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997.

Islovar. (II. izdaja, © 2001-2007) Slovensko društvo Informatika. Pridobljeno 5.1.2007 s spletne strani http://www.islovar.org

Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU, 2001.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1994.

Švagelj, T. (1999, 24. februar). Zgoščenka, plošček, računalniška plošča. Delo.

Veliki slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kanič, I. (2013). TERMINOLOŠKI KOTIČEK: nekonvencionalno gradivo. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(4). https://doi.org/10.55741/knj.50.4.14159

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)