TERMINOLOŠKI KOTIČEK: Sopomenke in protipomenke

Avtorji

  • Ivan Kanič Ivan Kanič je vodja Centralne ekonomske knjižnice in predsednik Komisije za terminologijo1 pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Naslov: Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: ivan.kanic@ef.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14166

Povzetek

-

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahlin, M. et. al. (2003). Slovar sinonimov slovenskega jezika : splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Ljubljana: ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9616358812

Delovno gradivo VIII za Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. 2005.

Delovno gradivo VIII za Bibliotekarski terminološki slovar : Dodatek A+B. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. 2006.

Leder, Z. (2005). Vrednotenje sinonimov (neobjavljeno).

Slovenski pravopis. Ljubljana. ZRC SAZU. 2001.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. DZS. 1994.

Toporišič, J. (1992). Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Kako citirati

Kanič, I. (2013). TERMINOLOŠKI KOTIČEK: Sopomenke in protipomenke. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14166

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)