ZUNAJ GUTENBERGOVEGA VESOLJA

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić Dr. Eva Kodrič-Dačić, bibliotekarska svetovalka, je vodja Centra za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici ter glavna in odgovorna urednica revije Knjižnica. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14167

Ključne besede:

elektronske publikacije, tipologija publikacij, zbiranje elektronskih publikacij

Povzetek

IZVLEČEK

S tehnološkim razvojem se spreminjajo nosilci in načini zapisov informacij, z njimi pa tudi načini njihovega zbiranja, hranjenja, reproduciranja in uporabe. Elektronske publikacije na medmrežju predstavljajo v pol šestem stoletju od izuma tiska revolucionaren prelom v načinu komuniciranja in prenosu informacij. Nova oblika nosilca zapisa je spremenila publikacije do te mere, da mora bibliotekarska veda ponovno definirati predmet svojega dela in razmisliti o metodah in postopkih njegove obravnave. Obrniti se mora torej k temeljnim terminološkim in tipološkim raziskavam, ponovno mora določiti predmet bibliografske obdelave in opredeliti elemente za njegovo identifikacijo. Možnosti, ki jih odpira nova tehnološka platforma elektronskih publikacij, relativizirajo pomen in vrednost vzpostavljenih metod organizacije znanja, s tem pa osnov bibliotekarske vede in samega raisson d’ętre bibliotekarstva.
Zaradi svojih specifičnih lastnosti so elektronske publikacije brez kulturne vrednosti, ki jo ima v naši civilizaciji knjiga. Zbiranje in dolgoročno hranjenje tega gradiva zato ni problematično le s tehničnega vidika, temveč tudi iz sociološkega.
Z obravnavo elektronskih medijev bibliotekarska veda in praksa dokončno stopata iz območja poznanih zakonov Gutenbergovega vesolja v prostor, kjer si bo potrebno pravila dela na novo ustvariti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Guidelines for the preservation of digital heritage (draft). National Library of Australia; UNESCO, 2002.

Elektronske publikacije : Kodeks prakse prostovoljnega depozita. Ljubljana, 2001.

Šolar, Renata. Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk. Knjižnica, 2003, l. 47, št. 4, str. 7-22.

Kavčič-Čolić, Alenka. Teoretični model digitalnih arhivov. Knjižnica, 2004, l. 48, št. 4, str. 63 -75. DOI: https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14080

Kavčič-Čolić, Alenka. Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov. Knjižnica, 2004, l. 48, št. 4, str. 97-119.

Kalčič, Dunja. Novi viri na internetu in njihova taksonomija. Knjižnica, 2004, l. 48, št. 4, str. 77-95.

Jakac-Bizjak, Vilenka. Originali in reprodukcije: izzivi informacijske družbe. Knjižnica, 2001, l. 45, št. 4, str. 55-66.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2013). ZUNAJ GUTENBERGOVEGA VESOLJA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14167

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>