SURADNJA SAZU I METROPOLITANSKE KNJIŽNICE

Avtorji

  • Branka Budin Branka Budin je zaposlena kot knjižničarka v Metropolitani, knjižnici Zagrebške nadškofije. Naslov: Metropolitanska knjižnica, Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska Naslov elektronske pošte: ebudin@arhiv.hr

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14169

Ključne besede:

Metropolitanska knjižnica, Valvasorova knjižnica, Valvasorova zbirka grafika, J. V. Valvasor, Fundacija J. V. Valvasora pri SAZU, reprint-faksimil izdanja, projekti SAZU i Metropolitanske knjižnice, Iconotheca Valvasoriana, sudjelovanje, Metropolitan libr

Povzetek

POVZETEK

V Metropolitanski knjižnici že tristo let hranimo knjižno gradivo Valvazorjeve knjižnice in zbirko grafik, ki jo je koncem 17. stoletja lastnik prodal zagrebškemu nadškofu Aleksandru Ignaciju Mikuliću. Slovenski, hrvaški in evropski kulturni javnosti je predstavljena v obliki knjižnega kataloga: “Bibliotheca Valvasoriana” iz leta 1995, v kratkem pa bo izšel še katalog: „Iconotheca Valvasoriana“ (faksimile, 17 zvezkov) iz Valvazorjeve zbirke grafik. V Valvazorjevi knjižnici najdemo veliko zanimivih vsebin, ki jih lahko posamično in primerjalno obravnavamo na različne načine. Lahko bi izbrali grafike in risbe, jih strokovno proučili in primerjali, vendar znanstvene projekte raje prepustimo profesionalcem ali mlajšim generacijam, ki uporabljajo nove medije. Verjamem, da bo projekt „globalizacije“ prispeval boljše rezultate, ljubitelji pisane besede in strokovnjaki pa dovolj potrpežljivosti in znanja pri ohranjevanju starih knjig in umetnin. Možnost preverjanja informacij v katalogih domačih in tujih knjižnic ter dostopnost referenčne literature, bo omogočila boljšo in hitrejšo računalniško obdelavo knjižnega in umetniškega gradiva. Valvazorjevi knjižnici in zbirki grafik v Metropolitani (zakladnici pisane besede) se moramo zahvaliti, da lahko slovenskemu in evropskemu kulturnemu prostoru ponudimo pomembne informacije o začetkih tiskane besede, bakrorezih, knjižnih ilustracijah in zgodovini tiskarstva. Gradivo vsebuje redke primerke največjih evropskih tiskarn in potrjuje sporočilo iz Theatrum Europaeum: “…iz preteklosti se učimo za prihodnost!”

APSTRACT

Ovim člankom želi se naglasiti povezanost Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) - naročito njezine Fundacije Janeza Vajkarda Valvasora iz Ljubljane i Metropolitane - knjižnice Zagrebačke nadbiskupije (MK) te pohvaliti uspješnu suradnju ovih dviju ustanova. U članku je pobliže naznačena raznolika povezanost i suradnja SAZU i Metropolitanske knjižnice: kroz izložbu o značajnoj obljetnici tiskanja Valvasorova djela: Die Ehre des Hertzogthums Crain te ostvarenih projekata – izdanja Valvasorovih rukopisa i djela koja se isključivo čuvaju u MK. Osobito se želi istaknuti vrijednost projekta SAZU i MK – Iconotheca Valvasoriana – faksimil izdanje Valvasorove grafičke zbirke, koji je u tijeku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bibliotheca Valvasoriana: katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja. Ljubljana ; Zagreb, 1995.

Budin, Branka (2004). Jacobus de Voragine: Passional oder Leben der Heiligen, Nürinberg, Anton Koberger, 1488. Knjižnica, 48, (1- 2), 209-219.

Budin, Branka (2003). Knjižnica Metropolitana: Bibliotheca cathedralis ecclesiae Zagrabiensis. Knjižnica, 47, (3), 165-187.

Budin, Branka (2003). Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora. Knjižnica, 47, (4), 99-112.

Enciklopedija Slovenije. Ljubljana, 1996.

Enciklopedija Slovenije. Ljubljana, 2000.

Hrvatski opći leksikon. Zagreb, 1996.

Janez Vajkard Valvasor Slovencem in Evropi. Ljubljana, 1989.

Klaić, Vjekoslav. Život i djela Pavla Rittera Vitezovića (1652-1713). U Zagrebu, 1914.

Magić, Vladimir. Metropolitanska knjižnica Zagrebačka biskupija i Zagreb …. V : Zbornik u čast kardinala Franje Kuharića. Zagreb: Nadbiskupija Zagrebačka, 1995, str. 421-433.

Riznica zagrebačke katedrale: katalog izložbe. Zagreb, 1987.

Sekulić, A., Stjepan Seliščević. V : Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, 1995, str. 371-375.

Theatrum Europaeum, oder Aussführliche ond warhafftige Beschreibung aller ond jeder denckwürdiger Geschichten in Europa … Frankfurt am Main, 1635-1682, Theil 21.

Valvasor, Janez Vajkard. (1970). Topographia Ducatus Carioliae modernae : Bogenšperk na Kranjskem, 1679. Ljubljana: Cankarjeva založba; München: R. Trofenik.

Valvasor, Janez Vajkard, B. Ramschissl. Opus insignium armorumque = Das grosse Wappenbuch. Ljubljana: SAZU, 1993.

Valvasorjev zbornik: referati s simpozija v Ljubljani 1989. Ljubljana: SAZU, 1990.

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Budin, B. (2013). SURADNJA SAZU I METROPOLITANSKE KNJIŽNICE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14169