VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA V NUK

Avtorji

  • Tatjana Kovač Tatjana Kovač je bibliotekarka, zaposlena kot klasifikatorka v Enoti za vsebinsko obdelavo monografij v Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: tatjana.kovac@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14170

Ključne besede:

vsebinska obdelava, predmetne oznake, leposlovje, književnost

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek opisuje, kako označujemo leposlovje v NUK-u. Izhajamo iz formata COMARC. Ta omogoča opredelitev literarnih vrst in zvrsti ter jezika dokumenta v kodirani obliki, književnosti po nacionalnem jeziku pa opredeljujemo tudi z vrstilci UDK.
Pri oblikovanju predmetnih oznak za vsebinski opis leposlovja upoštevamo Iflina načela za predmetno označevanje ter pravila za oblikovanje predmetnih oznak in predmetnih nizov v Splošnem slovenskem geslovniku (2002).
Predstavljena so splošna in posebna pravila, po katerih oblikujemo predmetne oznake. Najpogosteje leposlovne vsebine uvrščamo med imenske, tematske in zemljepisne predmetne oznake.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik (2002). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, Etc. (2000). Chicago and London: American Library Association.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kovač, T. (2013). VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA V NUK. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14170